Banca Națională a Moldovei angajează expert consultant responsabil de organizare gestiune riscuri operaționale

Scopul postului: Gestiunea activităților cu referință în domeniul gestiunii riscurilor operaționale în procesul de asigurare a organizării și gestiunii unitare a BNM, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții ale expertului principal:

 • gestiunea procesului de dentificare, măsurare, control, monitorizare și raportare a riscurilor operaționale;
 • dezvoltarea cadrului normativ de gestiune a riscurilor operaționale;
 • asigurarea controlului calității evaluării riscurilor operaționale;
 • dezvoltarea mecanismului și cadrului de gestiune integrată a riscurilor;
 • dezvoltarea cadrului aferent sistemului de control intern;

Cerințe faţă de candidaţi:

 1. Studii superioare de master, ciclul II (sau echivalente cu acestea) în domeniul economic, audit sau managerial, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studii în Republica Moldova); pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experiență de muncă de cel puțin 4 ani în unul din domeniile: financiar-bancar, audit, control intern, conformitate, gestiune riscuri;
 3. Posedarea cunoștințelor aferente instrumentelor de gestiune a riscurilor, organizarea sistemului de control intern;
 4. Cunoştinţe de operare avansată a programelor computerizate: Word, Excel, Power Point, Internet;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și avansată a limbii engleze. 

Abilități:

 • organizatorice, de planificare, negociere, comunicare eficientă;
 • lucru în echipă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală;
 • capacitatea avansată de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
 • capacitatea de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de inițiativă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 03.12.2021

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995

2. Cadrul privind gestiunea riscurilor operaționale (extras plasat pe pagina oficiala a BNM)

3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern

4. Bunele practici în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern (COSO, ISO, BASEL ș.a)

Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei
Alte articole: