Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare al unui consultant/expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal și accesului la informații (termen extins)

Locul prestării serviciilor: Chișinău, Republica Moldova

Perioada angajării: 40 de zile (în perioada ianuarie 2021 – septembrie 2022)

Termenul limită pentru depunerea cererii de angajare: 5 decembrie 2021

Descrierea programului

Comunitatea Mea este un program cu o durată de cinci ani, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență cuprinzătoare comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL).

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Contextul și sarcinile activității de consultanță

Cadrul normativ în vigoare reglementează condițiile generale de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru toate entitățile țării. Conform Legii nr.133/2011, operatorii datelor cu caracter personal trebuie  să prelucreze datele personale în mod corect și conform prevederilor. Totodată, lista exemplificată în Hotărîrea Guvernului nr.1123/2010 nu este una exhaustivă, existând și alte categorii de informații care pot fi catalogate ca date cu caracter personal.

Odată cu implementarea Registrului de stat al actelor locale (RSAL), autoritățile administrației publice locale, au fost obligate să includă actele administrative în resursa electronică.

Această platformă informațională dispune de 2 interfețe:

 • publică „actelocale.gov.md”: utilizată în scopul asigurării transparenței activității APL și poate fi accesată de orice persoană interesată;
 • închisă „rsal.gov.md”: destinată efectuării controlului de legalitate de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.

Datele personale din actele administrative incluse pe partea publică sunt prelucrate neuniform: publicate în varianta nedepersonalizată (cu toate datele personale vizibile) sau în mare parte anonimizate, fără a ține cont de dreptul de acces la date de interes public. Din practică, se constată fenomenul depersonalizării excesive sau insuficiente a actelor, nu există o consecvență în anonimizarea datelor. Această situație derivă din cadrul normativ existent, care are caracter general și nu reglementează proceduri de prelucrare a datelor personale caracteristice activității APL. Respectiv, cadrului normativ, care ar reglementa prelucrarea specifică a  datelor cu caracter personal din  actele administrative publicate în RSAL lipsește.

În vederea îmbunătățirii practicii de depersonalizare corectă a datelor cu caracter personal din actele administrative publicate în RSAL, consultantul-expert:

 • Va elabora un ghid/instrucțiune metodologică pentru utilizatorii RSAL, în care vor fi explicate cerințele specifice prelucrării și protecției datelor cu caracter personal. Ghidul va contribui la creșterea calității actelor administrative depersonalizate corect.
 • Va desfășura o formare a formatorilor (cu durata de o zi) pentru angajații oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în vederea consolidării capacității Cancelariei de Stat de a promova aplicarea ghidului/instrucțiunii metodologice în rândul tuturor operatorilor RSAL.
 • Va susține Programul Comunitatea Mea in producerea unei instruiri video de 20-30 de minute în baza ghidului/instrucțiunii metodologice. Consultantul va pregăti textul pentru instruirea video.

Ghidul/instrucțiunea metodologică va include:

 • prevederi legale din domeniu;
 • explicarea etapizată a procedurii de depersonalizare a datelor personale (structurată în compartimente, pe domenii de bază);
 • exemple și spețe din practică cu comentarii de rigoare;
 • ghidul va cuprinde, de asemenea, reguli și soluții practice pentru depersonalizarea corectă a datelor personale în procesul elaborării răspunsurilor în cazul examinării petițiilor, prin care se solicită anumite informații pe marginea actelor administrative incluse în RSAL.

Beneficiarii ghidului vor fi autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri; reprezentanții ale autorităților publice centrale; angajații din subdiviziunile responsabile ale Cancelariei de Stat; Academia de Administrare Publică; mediul academic; potențiali formatori în domeniul administrației publice și protecției datelor cu caracter personal; alte persoane interesate.

În procesul elaborării ghidului/instrucțiunii metodologice, consultantul:         

 • Se va familiariza cu situația actuală, la capitolul depersonalizării actelor administrative, publicate în RSAL;
 • Va efectua analiza nivelului de respectare a cadrului normativ, în ceea ce ține de protecția datelor cu caracter personal în RSAL;
 • Va organiza consultări cu reprezentanții autorităților administrației publice locale în vederea colectării informațiilor relevante despre procesul depersonalizării actelor, la mod practic, dificultățile/problemele întimpinate și propuneri privind studii de caz.

Termenii de îndeplinire a livrabililor:

Livrabil

Termen limită

Număr de zile

Analiza (cadrului normativ și practicilor) și elaborarea proiectului ghidului/instrucțiunii metodologice.

1 aprilie 2022

20 zile

Consultarea proiectului ghidului/instrucțiunii metodologice cu reprezentanții autorităților administrației publice locale, Cancelariei de Stat, Centrului pentru protecția datelor cu caracter personal și finalizarea ghidului/instrucțiunii metodologice în baza comentariilor și recomandărilor

1 iunie 2022

10 zile

Pregătirea textului pentru instruirea video și participarea la finalizarea acestuia.

30 iunie 2022

8 zile

În baza ghidului/instrucțiunii metodologice și instruirii video, pregătirea și desfășurarea formării formatorilor pentru reprezentanții Cancelariei de Stat.

1 august 2022

2 zile

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare relevante în domeniul (juridic, științe administrative, politici publice ș.a.);
 • Cunoștințe temeinice în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a specificului activității administrației publice locale;
 • Cunoștințe și experiențe în domeniul elaborării documentelor de politici, în particular a instrucțiunilor/ghidurilor;
 • Capacități de analiză și sinteză, comunicare și prezentare, de lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbii române.

 

Candidații interesați sunt invitați să transmită CV-ul, cu indicarea ratei de consultanță la adresa de email: hr-md@irex.org. 

Vă rugăm să indicați “Consultant expert/protecția datelor personale” în subiectul mesajului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de angajare: 5 decembrie 2021

 

Articol adaugat de: Ana Stetchi