AO CCF Moldova anunță concurs extins de angajare pentru poziția de expert pentru revizuirea instrumentului de autoevaluare a școlilor si planificare a procesului de învățare si participare

CCF Moldova – copil, comunitate, familie in parteneriat cu MEC, implementează Proiectul “Spre o școală incluzivă în Moldova” în perioada iulie 2021 – iunie 2023, în parteneriat cu ChildFund Germania, din fondurile Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei si sprijină aplicarea Indexului Incluziunii, ca instrument de evaluare și dezvoltare a procesului de învățare și participare în 60 instituții de învățământ din 20 de raioane.

In acest context, CCF Moldova solicită servicii de consultanță a experților pentru revizuirea instrumentului de autoevaluare a școlilor si planificare a procesului de învățare si participare.

 

CCF Moldova extinde perioada de depunere a dosarului în cadrul concursului.

Expertul va revizui instrumentul și procedura de autoevaluare, va propune o îmbunătățire a acestora, în baza unei analize a instrumentelor existente prin consultare cu specialiștii din domeniu.

Livrabile - instrument de autoevaluare revizuit

Durata consultanței – 10 zile

Perioada de realizare: noiembrie 2021 - februarie 2022

 

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să expediați următoarele:

  • ü CV-ul expertului/companiei;
  • ü Oferta tehnică;
  • ü Oferta financiară.

Data limită de prezentare a dosarelor – 26 noiembrie 2021.

Dosarele vor fi expediate la adresa: lorina.ghitu@ccfmoldova.org

CCF Moldova este semnatară a Politicii de Protecție a Copilului și Politicii de Prevenire a Exploatării și Abuzului Sexual și declară toleranță zero față de orice formă de violență.

Angajații CCF Moldova vor semna ambele politici și își vor asuma angajamentul de respectare a acestora.

Pentru detalii suplimentare, apelați numărul de telefon: 069362920 (Lorina Ghitu)