Oficiul Naţional al Viei şi Vinului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Specialist pricipal, responsabil de evenimente şi dezvoltarea pieţei locale

 INSTITUŢIA PUBLICĂ „OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI”

Angajează:
Specialist principal, responsabil de evenimente și dezvoltarea pieței locale
Direcția marketing şi dezvoltarea pieţelor

I.P. „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, în calitatea sa de autoritate competentă în implementarea politicii statului în sectorul vitivinicol şi asigurarea dezvoltării durabile a acestuia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal, responsabil de evenimente și dezvoltarea pieței locale.
Scopul general al funcţiei: asigurarea activităților de identificare, organizare și gesionare a evenimentelor cu scopul de a contribui la creșterea valorii și mărirea vânzărilor pe piaţa locală.

Descrierea postului:
- Organizarea şi coordonarea campaniilor de promovare, a evenimentelor/manifestărilor naționale și internaționale, cum ar fi Ziua Națională a Vinului, Vernisajul Vinului, Conferințe anuale și altele;
- Conlucrarea cu vinificatorii din țară, agențiile de creație, event și BTL, producătorii de POSM;
- Elaborarea rapoartelor cu privire la rezultatele campaniilor de promovare, evenimentelor, studiilor de piață și altele;
- Implementarea planului de activități, strategii de promovare;
- Elaborarea rapoartelor săptămânale, lunare, trimestriale, anuale.

Cerințe față de candidat:
- studii superioare în marketing, comunicare, economie, tehnologie şi management în industria alimentară;
- experienţă profesională: minim 2 ani în marketing și promovare (experienţă în domeniul vitivinicol va constitui un avantaj);
- să cunoască limbile: română, rusă şi engleză (scris şi vorbit);
- capacităţi organizatorice;
- organizat, comunicabil, capabil să lucreze eficient în echipă;
- să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
- să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
- să nu deţină antecedente penale;
- utilizator Microsoft Office, Outlook şi bazele de promovarea a SMM.

Instituţia oferă:
- salariu motivant;
- deplăsări de serviciu;
- telefonie mobilă asigurată;
- transport de serviciu pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- colectiv amabil şi sociabil;
- dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Rugăm să expediați CV-ul la adresa office@wineofmoldova.com, până pe 18.12.2021, cu mențiunea funcției în titlul e-mail-ului.