Oficiul Naţional al Viei şi Vinului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Specialist principal achiziții

 INSTITUŢIA PUBLICĂ „OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI”

Angajează:

Specialist principal achiziții

I.P. „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, în calitatea sa de autoritate competentă în implementarea politicii statului în sectorul vitivinicol şi asigurarea dezvoltării durabile a acestuia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în achiziții.
Scopul general al funcţiei: asigurarea proceselor de achiziții în cadrul activităţii ONVV şi respectarea uniformă a legislaţiei întru realizarea optimă a obiectivelor ONVV.

Descrierea postului:
- Organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică corespunzător legislaţiei naţionale;
- Participarea în grupurile de lucru pentru achiziții;
- Elaborarea documentaţiei de atribuire (procese verbale, dări de seama, contracte, s.a.);
- Gestionarea contractelor semnate (monitorizarea executării);
- Introducerea datelor și operarea proceselor de achiziții în cadrul platformei electronice SIA RSAP (M-tender);
- Gestionarea şi actualizarea în permanenţă a bazei de date a furnizorilor;
- Alte activități aferente procesului de achiziție publică (intocmirea dosarului procedurii de achiziţie publică, arhivarea, raportarea către instituții superioare/de control etc.)

Cerințe față de candidat:
- studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
- să cunoască limba română, limba rusă şi limba engleză (scris şi vorbit);
- să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
- să nu deţină antecedente penale;
- să întrunească calităţi profesionale şi capacităţi organizatorice;
- să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă;
- să dispună de abilităţi de operare PC, nivel avansat (Microsoft Office, Outlook, programe informaţionale şi baze de date din domeniu);
- cunoasterea legislației privind achizițiile publice;
- experienţă similară în cadrul instituțiilor publice cel puţin 1 an.

Instituţia garantează:
- salariu motivant;
- telefonie mobilă asigurată;
- transport de serviciu pe durata orelor de muncă;
- colectiv amabil şi sociabil;
- dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Rugăm să expediați CV-ul la adresa office@wineofmoldova.com, până pe 18.12.2021, cu mențiunea funcției în titlul e-mail-ului.