Atenție! Concurs pentru juriști/juriste

Invitație la concurs pentru angajarea unui consultant jurist în vederea realizării a 20 lecții publice în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție”

 Denumirea organizației contractante: AO ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (FCPS)

Sediul organizației contractante: str. 31 august 1989, nr. 140, or. Criuleni, MD-4801, Republica Moldova, office@fcps.md

web: www.fcps.md

Persoana de contact: Cazacu Ina, Manageră de proiect AO FCPS, tel: (+373) 69062551, e-mail: inacazacu@fcps.md

Obiectul achiziției: servicii de asistență juridică în vederea realizării a 20 lecții publice

Locul și modalitatea de realizare: Activitățile vor fi realizate în format online și offline (în funcție de context pandemic) în 10 localități din raioanele Criuleni și Dubăsari.

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: decembrie 2021- februarie 2022

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO ”Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS) în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special al persoanelor cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și în unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților lor de revendicare a drepturilor, consfințite prin lege.

Scopul concursului: selectarea unui consultant jurist care va presta servicii de informare în domeniul juridic, persoanelor cu dizabilități/ supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari în ceea ce privește realizarea dreptului privind accesul la justiție.

Cerințe față de serviciile solicitate:

Consultantul jurist selectat va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

 • Elaborarea materialelor de informare în domeniul juridic, pentru persoanele cu dizabilități/supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari. Activitatea va fi realizată în colaborare cu specialistul din cadrul FCPS;
 • Realizarea a 20 lecții publice, împreună cu un specialist FCPS, cu implicarea a 200 persoane, dintre care 100 persoane cu dizabilități și sau supuse violenței în familie, 100 persoane de suport/însoțitori;
 • Elaborarea și prezentarea rapoartelor narative per fiecare lecție publică.

Cerințe față de calificarea, experiența și abilitățile candidaților:

 • Licență care atestă studiile juridice;
 • Nu mai puțin de 5 ani de experiență în domeniul asistenței juridice a persoanelor cu dizabilități sau supuse violenței în familie, dovedită prin acte, recomandări;
 • *prioritate se va acorda candidaților/telor, care își desfășoară activitatea în raioanele Criuleni și Dubăsari;
 • Cunoașterea computerului (Word, Excel).

 Responsabilitățile consultantului jurist:

 1. Îndeplinirea în termenii stabiliți, calitativ și în deplină măsură a obligațiilor contractuale, evitând acțiuni care pot compromite activitatea sau profesionismul;
 2. Aplicarea în exercițiul profesiei a mijloacelor și metodelor de transmitere a informației în format online/offline;
 3. Adaptarea materialelor informaționale pe înțelesul beneficiarilor, persoane cu dizabilități/supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari
 4. Manifestarea unei atitudini responsabile și corecte în timpul exercitării obligațiilor;
 5. Comunicarea în adresa organizației a situațiilor nestandarte și neprevăzute.

Termenul de acțiune al contractului:

Cu consultantul jurist sau consultanta juristă selectat/ă va fi încheiat un contract de prestări servicii.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

Fiecare participant/ă la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Oferta financiară:

Oferta financiară va include suma totală raportată la rezultate concrete și măsurabile. Achitarea se va face în două tranșe. Oferta financiară va fi structurată pe capitole de cheltuieli (onorariu, servicii telefonice, etc).

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

Dosarul candidatului va include următoarele documente:

1. CV actualizat;

2. Scrisoare de motivare în care candidatul/candidata va indica de ce crede că este potrivit/ă pentru această funcție. În scrisoare urmează să fie indicate numele a două persoane care il/o pot recomanda, cu indicarea datelor de contact.

3. Copie a licenței privind studiile juridice

4. Copiile certificatelor care atestă instruirile în domeniul drepturilor omului, dacă există asemenea certificate;

5. Oferta financiară.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Pentru serviciile nominalizate vom selecta doi avocați, după următoarele criterii:

a) oferta tehnică (60%) – calificarea, experiența, abilitățile;

b) oferta financiară (40%).

Modalitățile de participare la concurs: Dosarul candidatului/ei se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu indicarea denumirii mesajului ”Concurs consultant jurist în realizarea a 20 de lecții publice

Termenul-limită de prezentare a ofertelor : 01 decembrie 2021, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 069062551 sau la adresa de e-mail: office@fcps.md, persoana de contact Cazacu Ina.