A.O. „AudiViz” anunță concurs de selectare a 2 consultanți/te pentru a elabora documente de politici aferente funcționării Serviciului de screening auditiv și de monitorizare a copiilor identificați cu deficiențe de auz

A.O. „AudiViz” anunță concurs de selectare a 2 consultanți/te pentru a elabora documente de politici aferente funcționării Serviciului de screening auditiv și de monitorizare a copiilor identificați cu deficiențe de auz.

Asociatia de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz și Văz „AudiViz” din mun. Bălți implementează proiectul „Programul local de screening auditiv schimbă viața spre bine a copiilor cu deficiențe de auz” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis în perioada 01.11.2021 – 30.06.2023.

Scopul proiectului este: Dezvoltarea unui Program de screening auditiv în r. Sîngerei prin multiplicarea bunelor experiențe în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale, care contribuie la îmbunătățirea vieții copiilor prin prevenirea și identificarea timpurie a pierderilor de auz până în anul 2023.

În acest context, AO „AudiViz” anunță concurs pentru selectarea și contractarea a 2 consultanți/te care vor elabora documente de politici aferente funcționării Serviciului de screening auditiv și de monitorizare a copiilor identificați cu deficiențe de auz.

Responsabilitățile specifice pentru Consultantul A:

Nr. r.

                             Sarcini

             Livrabile

Număr zile

de lucru

1.      

Elaborarea Protocolului de screening auditiv (proceduri și direcții cu privire la testarea auditivă a nou-născutului) prin organizarea a 2 Ședințe de lucru.

- Protocol de screening auditiv.

- Procese verbale ale ședințelor.

2

2.      

Elaborarea Planului de acțiuni și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv prin organizarea a 4 Ședințe de lucru.

- Plan de acțiuni pentru și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv.

- Procese verbale ale ședințelor.

4

3.      

Elaborarea Planului de acțiuni pentru monitorizarea copiilor identificați cu deficiențe de auz prin organizarea a 2 Ședințe de lucru.

- Plan de acțiuni (Planul 1-3-6).

- Procese verbale ale ședințelor.

2

4.      

Organizarea a 10 ședințe de consiliere a 10 familii ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz.

- Planuri de consiliere.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

5.      

Evaluarea Programului de screening auditiv.

Raport de evaluare a Programului de screening auditiv.

10

6.      

Organizarea unui Atelier de lucru pentru Grupul de lucru MLIC (Mecanismului intersectorial de cooperare) cu privire la aplicarea Planului 1-3-6 pentru monitorizarea copiilor identificați cu deficiențe de auz.

Mapa cu materiale de instruire.

1

 

Total:

 

29 zile

 

Responsabilitățile specifice pentru Consultantul B:

Nr. r.

Sarcini

Livrabile

Număr zile

de lucru

1.      

Elaborarea Planului de acțiuni și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv prin organizarea a 4 Ședințe de lucru.

- Plan de acțiuni pentru și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv.

- Procese verbale ale ședințelor.

4

2.      

Organizarea a 10 ședințe de consiliere a 10 familii ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz și care vor primi asistență (fiecare familie va beneficia de cîte 1-2 ședințe) pe aspect socio-medical (traseul de reabilitare medicală a copilului, diagnosticare/protezare auditivă, integrare).

- Planuri de consiliere.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

3.      

Evaluarea Programului de screening auditiv.

Raport de evaluare a Programului de screening auditiv.

10

4.      

Organizarea a 10 Ședințe de informare a publicului din satele r. Sîngerei privind necesitatea testării auzului la nou-născuți.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

5.      

Organizarea a 3 Traininguri de instruire pentru personalul medical cu privire la politicile pentru programul de screening auditiv.

Mapa cu materiale de instruire.

3

 

Total:

 

37 zile

Important! Întregul proces de dezvoltare și validare a livrabilelor enumerate mai sus va implica sesiuni consultative, întruniri cu părțile interesate.

Natura contractului: Contract prestare servicii.

Perioada de realizare a sarcinilor: noiembrie 2021 – iunie 2023.

Calificări și abilități:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil social, psihologie/psihopedagogie specială sau alte domenii relevante);
 • Minim 3 ani experienţă de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice în domeniul deficiențelor de auz va constitui un avantaj pentru candidat;
 • Experiență în colectarea, analiza și sistematizarea datelor;
 • Abilități de facilitare a atelierelor/grupurilor de lucru.
 • Cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere);
 • Abilități avansate de utilizare a programelor Microsoft Office (Word, Power Point), Internet;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Dosarul de aplicare va conține:

 1. CV-ul candidatului
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia actului/actelor de studii
 4. Oferta financiară elaborată conform Anexei A sau Anexei B.

Notă: Oferta financiară trebuie să conțină:

- prețul pentru unitatea de măsură (zi lucrătoare) și costul total al ofertei.

- costul zilelor de lucru se va indica în EURO cu toate taxele incluse.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra în afara oficiului AudiViz în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicarea numărului de zile lucrate),

Procedura de aplicare:

Dosarele vor fi expediate în format electronic, cu mențiunea: „Angajare_Consultant” la adresa: audiviz.ong@gmail.com sau pot fi depuse la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți,

str. Șciusev, nr. 2.

Termenul - limită de prezentare a dosarului de aplicare este 22 noiembrie 2021, ora 13.00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare la tel: +37368855227;

Persoana de contact: Angela Moiseeva, manager de proiect.

 

Anexa A

Nr. r.

Sarcini

Livrabile

Număr zile

de lucru

Costul zilelor de lucru, EURO, cu toate taxele incluse

1.      

Elaborarea Protocolului de screening auditiv (proceduri și direcții cu privire la testarea auditivă a nou-născutului) prin organizarea a 2 Ședințe de lucru.

- Protocol de screening auditiv.

- Procese verbale ale ședințelor.

2

 

2.      

Elaborarea Planului de acțiuni și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv prin organizarea a 4 Ședințe de lucru.

- Plan de acțiuni pentru și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv.

- Procese verbale ale ședințelor.

4

 

3.      

Elaborarea Planului de acțiuni pentru monitorizarea copiilor identificați cu deficiențe de auz prin organizarea a 2 Ședințe de lucru.

- Plan de acțiuni (Planul 1-3-6).

- Procese verbale ale ședințelor.

2

 

4.      

Organizarea a 10 ședințe de consiliere a 10 familii ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz.

- Planuri de consiliere.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

 

5.      

Evaluarea Programului de screening auditiv.

Raport de evaluare a Programului de screening auditiv.

10

 

6.      

Organizarea unui Atelier de lucru pentru Grupul de lucru MLIC (Mecanismului intersectorial de cooperare) cu privire la aplicarea Planului 1-3-6 pentru monitorizarea copiilor identificați cu deficiențe de auz.

Mapa cu materiale de instruire.

1

 
 

Total:

 

29 zile

 

Data __________________                             Semnătura _________________________

 

Anexa B

Nr. r.

Sarcini

Livrabile

Număr zile

de lucru

Costul zilelor de lucru, EURO, cu toate taxele incluse

1.      

Elaborarea Planului de acțiuni și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv prin organizarea a 4 Ședințe de lucru.

- Plan de acțiuni pentru și Standarde minime de calitate pentru Serviciul de screening auditiv.

- Procese verbale ale ședințelor.

4

 

2.      

Organizarea a 10 ședințe de consiliere a 10 familii ai căror copii au fost identificați cu deficiențe de auz.

- Planuri de consiliere.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

 

3.      

Evaluarea Programului de screening auditiv.

Raport de evaluare a Programului de screening auditiv.

10

 

4.      

Organizarea a 10 Ședințe de informare a publicului din satele r. Sîngerei privind necesitatea testării auzului la nou-născuți.

- Procese verbale ale ședințelor.

10

 

5.      

Organizarea a 3 Traininguri de instruire pentru personalul medical cu privire la politicile pentru programul de screening auditiv.

Mapa cu materiale de instruire.

3

 
 

Total:

 

37 zile

 

Data __________________                             Semnătura _______________________

Articol adaugat de: Angela Moiseeva