Asociația Obștească Henri Capitant de Cultură Juridică anunță concurs pentru angajarea unui expert/companie care să elaboreze Curricula “Antreprenoriatul Social”

Asociația Obștească Henri Capitant de Cultură Juridică anunță concurs pentru angajarea unui expert/companie care să elaboreze Curricula “Antreprenoriatul Social”

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă” (GoYouth+) în perioada septembrie 2021 – noiembrie 2023. Proiectul se desfășoară cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est-Europene, având în calitate de partener Alianța franceză din Moldova.

Grupul țintă a proiectului GoYouth+ sunt tinerii NEET, și anume categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Scopul general al proiectului GoYouth+ este dezvoltarea capacităților tinerilor NEET din zonele rurale prin lansarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale, beneficiind de experiența antreprenorială practică în domeniu și prin creșterea încrederii în administrația publică locală prin promovarea instrumentelor juridice și facilitarea dezvoltării antreprenoriatului social.

Sarcinile expertului/companiei:

 • Elaborarea unei Curricule “Antreprenoriatul Social” pentru instruirile în cadrul școlilor propuse în Hâncești, Căușeni, Dubăsari, cu indicarea:
 1. conținutului;
 2. obiectivelor de referință;
 3. metode de predare și evaluare;
 4. instrumente didactice;
 5. resurse bibliografice.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV-ul care reflectă experiența relevantă a solicitantului;
 • Oferta financiară;
 • Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.

Livrabile

 • Curricula de instruire pentru cel puțin 16 subiecte (după modelul  propus de Directorul de proiect);
 • Ajustarea curriculei pe parcursul implementării proiectului;
 • Tehnici de evaluare a cunoștințelor și practicilor elevilor (pre si post curs).

Experiență profesională și abilități necesare:

 • Studii academice relevante și, cel puțin, 3 ani de experiență relevantă în domeniul dezvoltării competenței de antreprenor social și/sau educația non-formală;
 • Experiență în elaborarea curriculei metodologiilor de predare și a conținuturilor, în domeniul dezvoltării competenței de antreprenor social;
 • O bună cunoaștere a problemelor și necesităților de formare a tinerilor NEET în domeniul dezvoltării competenței de antreprenor social;
 • Experiență demonstrată în elaborarea materialelor didactice nonformale; ghiduri; suporturi de curs etc. prietenoase pentru tineri.

Depunerea dosarului:

Canditatul va expedia dosarul la adrese de email:  goyouthplus@gmail.com (copie henri.capitant.md@gmail.com )  cu mențiunea „Expert/companie pentru elaborarea Curriculei “Antreprenoriatul Social””.

Termen limită de depunere a dosarului:

30 noiembrie 2021

Articol adaugat de: AHCCJ