Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de DEZVOLTATOR DE SOFTWARE

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”  anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de 

DEZVOLTATOR DE SOFTWARE

 

I. Context general:

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este autoritatea publică care activează la nivel central  și este responsabilă de implementarea politicilor statului în următoarele domenii de competență: modernizarea serviciilor guvernamentale, e-Transformarea guvernării, schimbul de date și interoperabilitatea sistemelor informatice, auditul de securitate cibernetică a autorităților statului la nivel central, coordonarea achizițiilor în domeniul TIC în vederea asigurării eficienței, corectitudinii, transparenței și demonopolizării achizițiilor statului în acest sector. 

AGE (2018) activează la nivel central din 2010 (CGE) și a fost creată în scopul stabilirii unui cadru instituțional, legal coerent și predictibil pentru dezvoltarea societății informaționale, prestării către cetățeni a unor servicii publice de calitate, precum și asigurării implementării serviciilor electronice în diverse sectoare. 

II. Obiectivul postului: 

Asigură dezvoltarea, mentenanța și suportul tehnic a serviciilor și platformelor gestionate de AGE.

III. Responsabilitățile de bază ale funcției:

- Asigură dezvoltarea continuă a serviciilor și platformelor deținute de AGE;

- Asigură mentenanța și suportul tehnic a serviciilor și platformelor deținute de AGE;

- Contribuie la activități operaționale aferente serviciilor și platformelor deținute de AGE.

- Contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor și platformelor deținute de AGE, prin executarea testărilor necesare și înlăturarea neconformităților depistate.

- Execută sarcinile conform fișei de post în cadrul serviciilor și platformelor asignate.

- Menține documentația tehnică actualizată, inclusiv ghiduri de integrare, aferente serviciilor și platformelor deținute de AGE.

- Asigură funcționalitatea și mentenanța mediilor de testare și de producție a serviciilor și platformelor deținute de AGE.

- Contribuie la planificarea capacității tehnice mediilor de testare și de producție a serviciilor și platformelor deținute de AGE.

- Menține integrările existente, precum și dezvolta servicii de integrări noi la serviciile și platformele deținute de AGE.

- Participă la elaborarea normelor de reglementare a procedurilor de activitate ale subdiviziunii și Agenției (regulamente, instrucțiuni, metodologii, concepte); 

IV. Condiții de participare la concurs

Cerințe obligatorii 

 • Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • Studii de licență: în domeniul tehnologiilor informaționale.
 • Minimum 3 ani de experiență generală de muncă în unul din domeniile menționate.
 • Minim 2 ani de experiență de muncă în dezvoltarea sistemelor informaționale utilizând .NET framework, Visual Studio IDE, ASP.NET MVC, .NET Windows Communication Foundation, C#, SQL, Entity Framework and JavaScript, precum și alte tehnologii;
 • Cunoaștere de:
 •   UML/CASE tools.
 •  ASP.NET MVC Core.
 •  Cunoștințe în implementarea standard-based web-services using WS-* standards and/or REST style using WCF and/or Web API.
 •  Cunoștințe în CSS, Twitter Bootstrap and jQuery, Angular and/or React frameworks.
 •  Cunoștințe în „secure development practices, including usage of PKI-based certificates”.
 • Cunoștințe în „networking, virtualization and web application hosting related tools and technologies”.
 •  Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbii Române și a limbii engleze. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj. 

 Calități și competențe

 •  Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 •  Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției; 
 •  Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 •  Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 •  Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini;
 •  Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor-limită;
 •  Abilități de întreținere a dialogurilor la nivel multi-cultural, respectând principiile de bază ale incluziunii sociale, echității sociale și diversității pe bază de gen, religie, grup etnic. 
 •  Abilități excelente de scriere și raportare.

 V. Pentru participare la concurs se depune următorul dosar:

 1. Scrisoare de intenție prin intermediul căreia se va explica interesul față de funcție și contribuția profesională care poate fi adusă de către candidat la suplinirea postului vacant;

 2. Curriculum Vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae) și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”.

 Dosarul urmează a fi depus până la data de 30 noiembrie 2021, ora 17:00, la adresa de email hr@egov.md. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare.

 VI. Bibliografie

 Mai multe detalii despre activitatea AGE pot fi accesate pe pagina web www.egov.md 

 

 

Articol adaugat de: Irina Brănișteru