Cercetător care va fi responsabil/ă de colectarea datelor utilizând următoarele metode: interviu și focus grup

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” Moldova anunță concurs pentru selectarea unui cercetător care va fi responsabil/ă de colectarea datelor utilizând următoarele metode: interviu și focus grup. Cercetătorul va fi contractat/ă în baza unui Contract de Prestări Servicii pentru perioada 01/12/2021– 20/02/2022.

Colectarea datelor va avea loc cu implicarea următoarelor părți relevante: beneficiarii centrului (copii, tineri și vârstnici), familiile beneficiarilor și membrii comunității și se va desfășura de-a lungul lunilor ianuarie, februarie si martie, urmând un calendar stabilit împreuna cu echipa de evaluare. Datele colectate se vor transmite coordonatorului echipei de evaluare la termenii agreați in cadrul echipei de evaluare.

Dosarul de aplicare trebuie să includă CV-ul actualizat care trebuie să includă referințe clare la studiile, expertiza, experiența și abilitățile candidatului, relevante pentru concursul dat și oferta financiară va indica prețul total brut în MDL/EUR,  fără TVA pentru serviciile specificate mai sus. Dosarul de aplicare urmează a fi completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa eugeniu.rotari@concordia.md și pe suport hârtie la adresa: str. Concordia, 13/1, Chișinău, MD-2004 – cu mențiunea ”Evaluation and development of programmes addressing elderly people”.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 24/11/2021.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați TOR-ul atașat.TOR