AO CCF Moldova anunță concurs de angajare pentru poziția de expert pentru revizuirea instrumentului de autoevaluare a școlilor si planificare a procesului de învățare si participare

CCF Moldova – copil, comunitate, familie in parteneriat cu MEC, implementează Proiectul “Spre o școală incluzivă în Moldova” în perioada iulie 2021 – iunie 2023, în parteneriat cu ChildFund Germania, din fondurile Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei si sprijină aplicarea Indexului Incluziunii, ca instrument de evaluare și dezvoltare a procesului de învățare și participare în 60 instituții de învățământ din 20 de raioane.

In acest context, CCF Moldova solicită servicii de consultanță de la experți pentru revizuirea instrumentului de autoevaluare a școlilor si planificare a procesului de învățare si participare.

Expertul va revizui instrumentul și procedura de autoevaluare, va propune o îmbunătățire a acestora, în baza unei analize a instrumentelor existente prin consultare cu specialiștii din domeniu.

Livrabile - instrument de autoevaluare revizuit

Durata consultanței – 10 zile

Perioada de realizare: noiembrie 2021 - februarie 2022

 

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să expediați următoarele:

  • ü CV-ul expertului/companiei;
  • ü Oferta tehnică;
  • ü Oferta financiară.

Data limită de prezentare a dosarelor – 19 noiembrie 2021.

Dosarele vor fi expediate la adresa: lorina.ghitu@ccfmoldova.org

CCF Moldova este semnatară a Politicii de Protecție a Copilului și Politicii de Prevenire a Exploatării și Abuzului Sexual și declară toleranță zero față de orice formă de violență.

Angajații CCF Moldova vor semna ambele politici și își vor asuma angajamentul de respectare a acestora.

Pentru detalii suplimentare, apelați numărul de telefon: 069362920 (Lorina Ghitu)