Consultant Individual pentru elaborarea textelor pentru materiale de informare și instruire, legate de prevenirea, detectarea, diagnosticul și tratamentul tuberculozei în condițiile pandemiei covid-19

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant individuale ce va elabora și produce materiale informative, educaționale și metodologice legate de diagnosticarea, tratamentul și prevenirea tuberculozei în contextul pandemiei COVID-19.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate cât și cerințele față de consultant sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link: http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/532

Centrul PAS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua Serviciile menționate.

Aplicația trebuie să includă scrisoarea de intenție, CV-ul actualizat și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Aplicațiile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Lucia Pîrțînă – Coordonator Program, Centrul PAS
E-mail:  lucia.pirtina@pas.md

(Tel) +373 22 22 63 43

Aplicațiile trebuie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, prin fax sau prin e-mail) până la 16 noiembrie 2021, ora 18:00.

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1

MD-2012, Republica Moldova

e-mail: cezar.captaciuc@pas.md

(Fax) +373 22 22 63 87