Consultant național pentru analiza datelor colectate și scrierea raportului studiului de evaluare a satisfacției beneficiarilor de serviciile de tratament de substituție cu opiacee în Republica Moldova

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) în parteneriat Centrului comunitar de suport psihosocial consumatorilor de droguri „PULS Comunitar” și cu suport Asociației Eurasiatice de Reducere  Riscurilor (EHRA) realizează o cercetare de evaluare a satisfacției beneficiarilor de serviciile de tratament de substituție cu opiacee (TSO) în Republica Moldova în cadrul căreia intenționează să contacteze un consultant național pentru analiza statistică a datelor colectate privind satisfacția privind serviciile de tratament de substituție cu opiacee, inclusiv satisfacția de calitatea vieții în general și factorilor care o determină și scrierea primului draft de raport în baza datelor obținute.

Centrul PAS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în baza următoarelor calificări:

  • Studii universitare în domeniul sociologic sau alte domenii relevante;
  • Minimum 5 ani experiență de lucru în studii populaționale;
  • Minimum 3 ani de experiență în domeniul social și/sau sănătății publice.
  • Experiență în realizarea cercetărilor cantitative în domeniul social și/sau sănătate de cel puțin 3 ani;
  • Experiență de lucru în analiza de date, scriere rapoartelor pentru cel puțin 3 studii populaționale comparabile;
  • Experiență în realizarea cercetărilor comportamentale privind populațiile cheie sau persoanele care trăiesc cu HIV (PTH) (avantaj);
  • Cunoștințe despre serviciile de tratament de substituție cu opiacee sau alte servicii în domeniul HIV/SIDA vor constitui un avantaj;
  • Abilități bune de comunicare și analitice;
  • Cunoașterea fluent limbilor română, rusă, engleză (nivel tehnic);
  • Cunoașterea avansată a computerului, inclusiv lucrul cu bazele de date (SPSS).

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesate la următorul link: http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/531

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

CV-ul va fi trimis prin poșta electronică până la termenul limită 15 noiembrie 2021 ora 18 00 la adresa de E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Tatiana Cotelnic-Harea – Coordonator Program, Centrul PAS
E-mail: tatiana.cotelnic@pas.md