Universitatea Tehnica din Moldova (UTM)

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS). Sistemul ECTS facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii.

 

ADRESA
Bd. Ştefan cel Mare, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

OFICIUL RECTORULUI
E-mail: rectorat@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-78-61 /  Fax: +373 22 23-85-04

COMISIA DE ADMITERE
E-mail: admiterea@adm.utm.md
Tel: +373 78 83 90 49 / +373 22 23-51-85 /  Fax: +373 22 23-54-41

SECRETARIAT
E-mail: secretariat@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-54-41 / Fax: 022 23-54-41

Titlul Articolului Data Publicării
Contribuie la dezvoltarea unui ”proof of concept” pentru o soluție inovatoare dedicată persoanelor cu deficiență de vedere 09/12/2022
CCI a RM a eliberat, în premieră, Carnetul ATA pentru primul satelit al Republicii Moldova 14/05/2021
StarNet susține proiectul „Educație Online” și include 24 de canale de studii în grila TV 05/05/2020