Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG „CONTACT–CAHUL”

Centrul CONTACT-Cahul a început activitatea în anul 1997, fiind creat de Centrul National CONTACT. Inițial centrul a activat ca membru al rețelei de Centre CONTACT, iar din anul 2003 în calitate de asociație obștească independentă. Prin decizia Ministerului Justiției din 15 august 2014 instituția noastră se reorganizează prin transformare în organizația necomercială IP CRAION CONTACT-Cahul (Instituția Privată Centrul Regional de Asistență și Informarea ONG din Moldova ”CONTACT-Cahul”.

Titlul Articolului Data Publicării
24 de tineri și tinere din cadrul Consiliilor Elevilor și-au crescut capacitățile 12/07/2022
Interviu cu Silvia Știrbeț, primărița localității Văleni, raionul Cahul 17/06/2022
A zecea ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni 17/06/2022
Concurs de selectare a unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional pentru anul 2021 17/06/2022
Interviu cu Nadejda Dobândă, directoarea gimnaziului ”Ion Creangă” din comuna Zîrnești, Cahul 20/05/2022
Distanța nu e obstacol pentru învățare. O cahuleancă stabilită în Franța – beneficiară a proiectului “Women’s Digital Center” 14/04/2022
CDD Rural21 anunță achiziționarea unui lot de totemuri informaționale în cadrul proiectului „Impreună facem satele mai curate” 25/08/2021
Ședință Grupurilor de Inițiativă Locală din Măcărești și Rădenii Vechi pentru ajustarea strategiilor de dezvoltare a localității la dimensiunea de gen și dezvoltarea planurilor locale de promovare a egalității de gen 09/08/2021
Anunț privind achiziționarea echipamentelor de supraveghere video în cadrul unui proiect regional 06/08/2021
Prima ședință de consultanță și suport pentru ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen 27/07/2021
UE // Termeni de referință privind selectarea unei Organizații a Societății Civile pentru realizarea activităților de abilitare a cetățenilor 19/07/2021
Concurs pentru selectarea unei companii care va efectua 12 interviuri 13/07/2021
UE // AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii care va elabora 4 videografice 09/07/2021
Instruire pentru comunitățile partenere EVA din raionul Ungheni în domeniul Scrierii proiectelor comunitare 30/06/2021
A treia ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni 25/06/2021
Instruire pentru comunitățile partenere EVA din raionul Cahul în domeniul Scrierii proiectelor comunitare 22/06/2021
UE // Activitate de rețea pentru OSC-urile din cadrul Programului de Granturi Locale 21/06/2021
Comunicarea publică, subiectul central al celei de-a doua ședințe a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni 01/06/2021
„Integrarea dimensiunii de gen în strategiile locale”, o nouă nstruire online pentru reprezentantele și reprezentanții OSC-urilor și APL din 12 comunități ale raioanelor Cahul și Ungheni 25/05/2021
Inițierea unei platforme comune a femeilor active din 12 comunități ale raioanelor Cahul și Ungheni 27/04/2021
Instruire pentru cele 12 comunități din raioanele Cahul și Ungheni implicate în acțiunile de pledoarie pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale 23/04/2021
Conceptualizarea unor campanii de pledoarie pentru egalitatea de gen în cele 12 comunități implicate în proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” 22/04/2021
Instruire pentru autoritățile publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, axată pe integrarea dimensiunii de gen în strategiile de dezvoltare locale 19/04/2021
Cea de-a doua zi a instruirii privind acțiunile de pledoarie pentru politici publice locale sensibile la dimensiunea de gen în comunitățile din raioanele Cahul și Ungheni a adus în prim-plan implementarea unei campanii de advocacy 15/04/2021
Instruire în acțiunile de pledoarie pentru politici publice sensibile la dimensiunea de gen în comunitățile din raioanele Cahul și Ungheni 14/04/2021
„Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”: a doua instruire online privind implicarea organizațiilor non-guvernamentale în promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen 27/03/2021
„Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”: o instruire privind integrarea dimensiunii de gen în strategiile locale 26/03/2021
Document de poziție 25/03/2021
Ce poate face Societatea Civilă din Regiunea de Sud pentru a îmbunătăți serviciile de management a deșeurilor (MDS)? 12/03/2021
„Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”: lansarea unui proiect cu implicarea a 12 comunități din cele două raioane 19/02/2021
Sesiune de informare privind regulile de participare la Apelului II de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al UE pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 02/12/2020
15 organizații ale societății civile din Regiunea Sud au primit certificate de grant din partea Uniunii Europene 16/10/2020
UE-GIZ // Comunicat de presă Eveniment de înmânare a certificatelor de grant pentru organizațiile din Regiunea de dezvoltare Sud, beneficiare ale Programului de granturi locale al UE   12/10/2020
Continuarea instruirii on-line sub auspiciile Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, axată pe atragerea resurselor extrabugetare pentru dezvoltare comunitară 26/06/2020
Atragerea resurselor extrabugetare pentru dezvoltare comunitară: instruire on-line pentru femeile-lidere sub auspiciile Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership” 24/06/2020
Invitație media: Academia de Liderism Feminin „Women 4 Leadership” 2020: cel de-al doilea atelier de instruire pentru femeile primare alese la primul mandat – 24-25 ianuarie 2020 23/01/2020
„Women 4 Leadership” 22/08/2018
„Women 4 Leadership” – a doua instruire din sesiunea 2018 a Academiei de Liderism Feminin axată pe abilitarea femeilor pentru participare în procesele decizionale 18/08/2018
Lansarea proiectului „Women 4 Leadership”: o platformă de dialog, instruire și acțiune pentru femei implicate 28/05/2018
Juriul cetățenesc local – Pentru o guvernare locală responsabilă 21/06/2017