American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI)

Titlul Articolului Data Publicării
Expert național Elaborare foaie de parcurs CNAJGS 02/07/2021
Expert național standardele de calitate ale activității avocaților AJGS 02/07/2021