Declararea valorii în vamă a mărfurilorDeterminarea valorii în vamă este un proces prin care este stabilită valoarea în vamă a mărfurilor.

Compania Vioser te invită la data de 26 octombrie la un curs care sunt cele mai importante aspecte referitor la declararea valorii în vamă a mărfurilor.

Program:
1. Întroducere.
-Noțiunea valorii în vamă.
- Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. Scopul și importanța în procesul de vămuire.
2. Declararea valorii în vamă a mărfii.
- Acte normative ce stau la baza determinării valorii în vamă.
- Drepturile și obligațiile declarantului.
3. Metodele determinării valorii în vamă.
- Descrierea metodelor determinării valorii în vamă.
- Metoda principală. Succesivitatea la aplicarea metodelor de determinare a valorii în vamă.
- Elemente valorii în vamă la aplicarea metodei I.
4. Declararea valorii în vamă a mărfurilor.
- Procedura de vămuire. Modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
- Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă. Declararea elementelor și documentele care urmează a fi prezentate.
- Dispoziții referitoare la cheltuielile de transport.
- Procedura de control a valorii în vamă.
5. Particularități la determinarea valorii în vamă a mărfurilor
- Procedura de amînarea determinării definitive a valorii în vamă.
- Reducerile comerciale și acceptarea lor la determinarea valorii în vamă.
- Evaluarea mărfurilor livrate gratuit.
6. Sesiunea Întrebări-răspunsuri.

𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼𝗿: Ludmila Radu, Direcţia organizarea controlului vamal, Serviciul Vamal al RM.

𝗗𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗶 𝗰𝘂𝗿𝘀:
Când: 26 octombrie 2021, ora: 09:00 - 14:00
Locația: platforma ZOOM

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶ț𝗶𝗲:
1290 mdl până la data de 20 octombrie
1610 mdl de la 21 octombrie

Pentru înregistrare completați formularul https://forms.amocrm.ru/mtwwzl sau ne contactați la nr. de telefon: 069835556

Articol adaugat de: Vioser Trainings