Instruiri pentru părinți: Cum pregătim copiii pentru plecarea părinților la muncă peste hotareInstruiri pentru părinți: Cum pregătim copiii pentru plecarea părinților la muncă peste hotare

Tdh Moldova organizează o serie de 5 sesiuni de informare și instruire pentru 70 de părinți din Republica Moldova, care muncesc în una dintre țările Uniunii Europene (inclusiv România) și a căror copii au rămas în Moldova în grija unui singur părinte sau a rudelor. Activitățile au loc în cadrul proiectului „CASTLE - Copii rămași acasă în urma migrației forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE”.

Context

Fenomenul migrației este în continuare actual pentru multe familii din țara noastră. Membrii familiilor trăiesc separat în țări diferite și se întâlnesc rar pentru a petrece timpul împreună. La începutul anului 2021, potrivit anchetei CER-103 („Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți”), numărul total al cazurilor de copii separați de părinți aflați la evidența autorităților publice locale a constituit 34.107, din care 24.763 de copii erau din mediul rural. Din aceștia, 29.186 (21 684 din mediul rural și restul din mediu urban) sunt copii ai căror ambii părinți/unicul părinte se află temporar peste hotare. Trei institute de cercetare din Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova), Ucraina (Institutul Ucrainean de cercetări sociale „Oleksandr Yaremenko”) și România (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) au efectuat un studiu calitativ, în fiecare țară, care vizează familiile transnaționale și copiii rămași acasă a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Una dintre concluziile de bază ale studiului este că de cele mai multe ori părinții doar își anunță copiii despre plecare și de puține ori în prealabil, însă nu îi și  implică în deciziile legate de migrație. Efectul de înstrăinare pe care‐l induce migrația influențează puternic dezvoltarea psihoemoțională a copiilor rămași acasă, sănătatea, educația și socializarea lor. Impactul psihologic al migrației părinților asupra copiilor rămași acasă se caracterizează prin sentimentul de singurătate, lipsa afecțiunii, deprivare emoțională, acestea fiind însoțite de maturizarea precoce, anxietatea și frica de un eventual divorț al părinților.

Decizia de a pleca în afara țării pentru a munci nu este ușoară, în special atunci când familia este nevoită să se separe. Din acest considerent, părinții care au experimentat migrația, sunt în proces sau planifică să migreze, îi invităm să participe la sesiunile de informare pentru a afla cum să facă acest proces mai puțin dureros și cum să procedeze astfel încât să mențină o relație apropiată și caldă cu membrii familiei rămași acasă. 

Programul include 5 sesiuni/tematici, care vor spori nivelul de informare pe teme precum:

 • pregătirea copiilor înainte de plecarea la muncă a părinților;
 • protecția legală și siguranța copilului rămas în țară/acasă;
 • educație parentală la distanță;
 • instrumente de comunicare transnațională;
 • promovarea dialogului între copii și autoritățile locale cu putere de decizie;
 • consultarea și participarea copiilor în viața familiei, chiar și la distanță;
 • sprijinul psihosocial.
Nr. Data si ora Activitatea
1. 07 aprilie - ora 19:00 Modulul 1. Migrația parentală și decizia de plecare
2. 08 aprilie - ora 10:00 Modulul 2. Pregătirea familiei și a copiilor pentru plecarea părintelui/părinților
3. 21 aprilie - ora 19:00 Modulul 3. Asigurarea protecției legale a copiilor
4. 28 aprilie - ora 19:00 Modulul 4. Menținerea relației cu copiii  familiei transnaționale
5. 29 aprilie - ora 10:00 Modulul 5. Participarea părinților din familii transnaționale la viața copiilor

Ciclul de instruiri va conține informație teoretică și practică privind dezvoltarea competențelor sociale și emoționale la membrii familiilor transnaționale (din țara de destinație și din țara de origine).


Cine poate participa la instruiri:

Sunt invitați membrii familiilor transnaționale (părinții plecați în afara țării și cei rămași acasă), părinți care planifică să plece și rudele sau persoanele care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați.

Persoanele interesate se pot înregistra accesând acest formular de înscriere.

Termen de înregistrare: 31 martie 2023

Despre Terre des hommes Moldova

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, aceasta participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an milioane de copii și membri ai familiilor lor în 30 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Organizația întrunește o echipă de 50 de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților în general. Pentru a-și atinge aceste obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copiii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor; activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

Proiectul CASTLE este conceput pentru a îmbunătăți politicile de protecție și cunoștințele privind familiile transnaționale și impactul social și legal al migrației forței de muncă către Uniunea Europeană asupra copiilor rămași acasă în urma plecării la muncă a părinților. Proiectul CASTLE este implementat concomitent în 3 țări: Moldova, Ucraina și România și are următoarele obiective:

 • Partenerii proiectului își vor concentra eforturile pentru a informa familiile și autoritățile asupra pașilor necesari în procesul de migrație – înainte de plecare, în perioda aflării în străinătate și la întoarcere – iar acest lucru va asigura o mai bună protecție a copiilor la toate nivelurile.
 • Le vom oferi autorităților naționale recomandări de politici și practici care să vină în sprijinul familiilor transnaționale, precum și de perfecționare a cadrului normativ privind migrația și mobilitatea în Moldova și Ucraina.
 • De asemenea, prin campanii de sensibilizare, prin metode participative, vom oferi copiilor rămași acasă și familiilor lor puterea de a contribui la reforma legislativă și politică privind migrația pentru muncă.
 • Și statele UE, precum Portugalia, Italia, Spania, unde există un număr mare de migranți din Est, vor beneficia de acest proiect în care vom oferi mai multe informații despre fenomenul familiilor transnaționale și impactul său asupra copiilor. Abordarea sa va fi una prin care copiii vor deveni actori ai schimbării și vor participa la rezolvarea unor aspecte care îi afectează.

Pentru mai multe detalii, contactați: 

Cristina Triboi - Specialistă protecția copilului/Coordonatoare de proiect, Tdh Moldova

E-mail: cristina.triboi@tdh.ch 

telefon: +373 68378887

 

Activitățile proiectului CASTLE au loc cu asistența financiară a Uniunii Europene, contractată de ICMPD prin intermediul Facilității de Parteneriat pentru Migrație. Conținutul acestui anunț, este responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova și nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene și cea a ICMPD.