Concurs de selectare a tinerelor și tinerilor pentru cursurile de formare profesională în alimentația publicăServiciu instruire Eco Razeni PcD 2022Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Întreprinderea socială de inserție „Floare de cireş” SRL anunţă o nouă rundă a concursului de recrutare a beneficiarilor Programului Incluziune, Serviciul instruire la locul de muncă a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Programul este destinat tinerilor (fete şi băieţi) din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi, din localităţile Republicii Moldova, care au vârsta cuprinsă între 16 şi 35 ani, dispun de autonomie personală şi sunt motivaţi să obţină cunoştinţe, abilităţi şi experienţă de muncă pentru meseriile: bucătar auxiliar/bucătăreasă auxiliară, chelneriţă/chelner și brutar/brutăreasă.

Persoanele se selectează în bază unui concurs de dosare. Pentru a participa la concurs, este necesar de expediat prin email sau poştă, dosarul candidatului/candidatei care va cuprinde următoarele documente:

– Copia buletinului de identitate;

– Copia certificatului de studii;

– Copia certificatului de dizabilitate sau alte acte confirmative care atestă starea de vulnerabilitate a candidatului/candidatei;

– Scrisoare de recomandare din partea asistentului social sau a medicului de familie;

– Fişa medicală (forma 0-86/E);

– Fișa de caracterizare psihopedagogică și socială;

– Date de contact ale candidat(ei)/(ului) și a persoanei de sprijin sau a unui membru de familie: adresă domiciliu, telefon fix/mobil, e-mail.

Instruirea se efectuează la zi şi cuprinde patru luni de cursuri. Persoanele instruite beneficiază de bursă, materiale didactice şi cazare gratuită. Programul include şi sesiuni de formare a abilităţilor de viaţă independentă şi orientare în carieră.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru perioada de instruire: februarie – mai 2023, este 20 ianuarie 2023.

Dosarele pot fi expediate la adresa: A.O. “Eco-Răzeni”, r. Ialoveni, sat. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 87b sau e-mail: ecorazeni@gmail.com. Persoana de contact: Irina Mîndrescu, șefă serviciu, tel.: 026873325, mob. 068066225.

Menționăm că instruirea are loc cu suportul financiar oferit de IM Swedish Development Partner, Fundația LED Moldova și compania privată Stratiteq din Suedia și cofinanțată de Întreprinderea socială de inserție „Floare de cireş” SRL.

Descărcați pliantul cu prezentarea detaliată a beneficiilor Serviciului instruire la locul de muncă.