Invitație de participare la training: Elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile socialeAlbastru și Portocaliu Bară Marketing Prezentare

 

Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”.

Proiectul, cu durata de 36 de luni, are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din R. Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Printre activitățile majore ale proiectului realizate de Centrul CONTACT, enumerăm și desfășurarea unui curs de formare a formatorilor (TOT) privind subiectele: cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social; elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale; gestiunea financiară; marketingului digital; comerțului electronic.

Astfel, Centrul CONTACT invită Organizațiile și Întreprinderile Sociale interesate să participe la modulul II al cursului de formare a formatorilor (TOT) privind subiectul: Elaborarea Planului de Afaceri pentru Întreprinderile Sociale. Activitatea urmează a fi organizată în format fizic, în Chișinău, în perioada 12-13 iulie 2022.

Instruirea va include, dar nu se va rezuma la subiectele:

 • Elemente introductive privind planul de afaceri pentru întreprinderile sociale;
 • Surse de informații necesare pentru elaborarea planului;
 • Planul de afaceri & Modelul de afaceri Canvas;
 • Descrierea întreprinderii sociale şi obiectivele. Analiza SWOT;
 • Analiza pieței şi planul de marketing al întreprinderii sociale;
 • Planul operațional;
 • Managementul şi personalul;
 • Planul de implementare;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Prognoze financiare.

Criterii de selectare a participantelor și participanților:

 • interesul de a se angaja în activități de antreprenoriat social sau în proiectarea și implementarea unui serviciu de angajare inclusiv;
 • disponibilitatea de a participa pe toată durata instruirii;
 • motivația personală;

Atenție, persoanele delegate la instruire trebuie să completeze formularul de înregistrare accesând link-ul: https://forms.gle/iUyqDU7bsAnjksdR6 , până la data de 07 iulie 2022.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: Ana Bezărău, asistentă de proiect, tel.: 068093861 e-mail: info.ong.contact@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/ candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.