Invitația la Webinarul gratuit cu tematica ”Metodologia de organizare a instruirilor pentru adulți în format on-line”

Acest curs este destinat membrilor  societății civile  care au o pregătire minimă  în domeniul TIC ( tehnologiilor informaționale și comunicaționale) dar care doresc să dezvolte cursuri online  pentru adulți ( formabili, parteneri etc. )

Cursul on-line va avea loc în perioada 13 - 15 octombrie 2021, de la ora 14-00. Zilnic vor avea loc 2 sesiuni de cate 1 ora academică, pauza de 20 min.

Formular de înregistrare:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz_EZrmLTVD00QWmCQhdk5_po0YEp2pKer0BcgNU-bcu5dfw/viewform?usp=sf_link

AGENDĂ

Ziua I

Sesiuni

Activități

I

Formarea comunităţii de învăţare.

Prezentarea cursului, formatorului, modalităților și regulilor de comunicare. Evaluarea inițială.

Identificarea așteptărilor, contribuțiilor participanților,

Ce este instuirea la distanță? Avantajele și dezavantajele instuirii la distanță. Specificul instuirii la distanță a adulților. Noțiunile de bază a principiilor planificării și proiectării unui curriculum pentru predare-învățare on-line.

Structura unui curs on-line.

Call to action: Care sunt așteptările de la aces curs, care sunt cotribuțiile fiecărul cursant ( experiențe, bune practice)?

Pauză

 

II

Atragerea și menținerea cursanților spre parcurgerea cursurilor online. Resurse utilizate în pregătire cursurilor online. Cum le găsim? Cum le producem? Resursele Educaționale Libere ( Deschise ) – (open educational resources (OER) - ( CC), drepturi de autor.

Call to action: Realizează o descriere a cursului pe care vrei sa-l predai  astfel încât să subliniezi relevanța acestuia pentru cursanți.

Ziua II  

Sesiuni

Activități

I

Instuirea la distanță asincronă. Platforme de instuirea  asincrone. Posiblitățile platformei GoogleClassroom. ( strctura, organizarea cursului, modalitati de inscriere a cursanților, comunicare)

Call to action: Creaza o clasa asincrona pe GoogleClassroom cu plasare de instucții si resurse.

Pauză

 

II

Instuirea la distanță sincronă. Platforme de instuirea  sincrone. Posiblitățile platformelor Zoom, GoogleMeet. ( strctura, organizarea cursului, modalitati de inscriere a cursanților, comunicare)

Call to action: Inițiază o sesiunea online sincronă

 Ziua III

Sesiuni

Activități

I

1.       

2.      Elementele de bază de utilizare a serviciilor și instrumentelor on-line moderne pentru a motiva participanții, a transfera cunoștințe și a dezvolta abilități și atitudini;

3.      Call to action: Crează o resursă pentru un curs online în baza instumentelor propuse.

Pauză

 

II

Instrumente on-line (automatizate) și libere pentru evaluarea cunoștințelor și abilităților formabililor. Evaluarea cursului. Revenirea la chestionarul de evaluare inițială.

Call to action: Crează o resursă pentru evaluarea  unui  curs online în baza instumentelor propuse.

 

Author: Valeriu Gorincioi

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă