Instruire în domeniul antreprenoriatului social pentru OSC-urile din Republica MoldovaCentrul CONTACT anunță concurs de selectare a 40 reprezentanți ai OSC-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia pentru a participa la un program de instruire în domeniul antreprenoriatului social.

Instruirea are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social.

Grup-țintă: 40 reprezentanți ai OSC-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia, care dezvoltă sau sunt interesate de inițierea antreprenoriatului social.

Programul instruirilor include următoarele subiecte:

  1. Elementele de bază ale antreprenoriatului;
  2. Particularitățile și obiectivele antreprenoriatului social;
  3. Structura și procesul de elaborare al unui plan de afaceri;
  4. Managementul financiar al întreprinderilor sociale
  5. Instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a unei afaceri;

Notă. La finele instruirii, participanții vor realiza în cadrul organizației delegatate o activitate de follow-up: elaborarea unui draft al planuri de afaceri.

Vor fi organizare 2 instruiri în limba română și limba rusă (cu durata 2 zile fiecare), acestea fiind planificate pentru perioada iunie-iulie 2021, iar modul de desfășurarea al instruirilor va fi decis în corespundere cu situația de pandemie COVID-19 în Republica Moldova. Organizatorii își asumă responsabilitatea de a anunța participanții selectați despre decizia luată.

Persoanele interesate de participarea sunt rugate să completeze acest formularul de participare până la data de 23 mai 2021:

Formular RO: FORMULARUL DE APLICARE INSTRUIRE ANTREPRENORIAT SOCIAL  

Заявка RU: ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Criterii de selectare a participanților:

  • interesul de a se angaja în activități de antreprenoriat social sau în proiectarea și implementarea unui serviciu de angajare inclusiv;
  • disponibilitatea de a participa pe toată durata instruirii și de a realiza tema pentru acasă;
  • experiența organizației în domeniul antreprenoriatului social;
  • motivația personală;
  • reprezentativitate geografică;

În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect.

Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.mdArticolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet