Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova acordă granturi pentru stimularea implicării tinerilor în transformarea digitală a agriculturii cu valoare înaltă, sectorului vitivinicol și al turismului

Data lansării: 27 ianuarie 2023

Termen pentru adresarea întrebărilor: 28 iulie 2023 (mda-rcra-grants@chemonics.md)

Termenul limită: 31 iulie 2023 (sau până la epuizarea fondurilor)

Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează un apel de granturi cu scopul de a susține inițiativele de implicare a tinerilor în activități de transformare digitală a agriculturii cu valoare adăugată, sectorului vitivinicol și al turismului prin parteneriate între instituțiile de învățământ și companiile private și prin integrarea tinerilor în activități digitale transformaționale în sectoarele țintă. 

Transformarea digitală este un proces dinamic prin care tehnologiile digitale sunt utilizate pentru a îmbunătăți sau pentru a crea noi procese operaționale în afaceri, sporind productivitatea, calitatea, valoarea adăugată, precum și atragerea și reținerea clienților.

Finanțarea prin granturi poate fi solicitată de incubatoare, asociații industriale, asociații de membri, prestatori de servicii în domeniul afacerilor, servicii de extensiune, instituții educaționale, asociații obștești și companii private care vor propune activități ce vor contribui la crearea și/sau dezvoltarea parteneriatelor pentru transformarea digitală cu participarea tinerilor în sectoarele țintă.

Activitățile finanțate prin granturi vor fi planificate pentru o perioadă de maximum 24 de luni și pot include, dar nu se limitează la:

  • Organizarea activităților de informare pentru promovarea și diseminarea transformării digitale în sectoarele țintă.
  • Implementarea campaniilor de comunicare și dezvoltare a canalelor și a instrumentelor de comunicare pentru promovarea transformării digitale în sectoarele țintă.
  • Crearea cluburilor AgTech pentru tineri, cursuri profesionale scurte, în parteneriat cu companiile private din sector.
  • Organizarea vizitelor de studii la companiile care implementează instrumente și tehnologii digitale în activitatea lor.
  • Dezvoltarea platformelor digitale de instruire pentru specialitățile, meseriile și sectoarele țintă.
  • Programe de instruire și creștere a capacităților angajaților implementate la companii private administrate de tineri, pentru implementarea instrumentelor și a tehnologiilor digitale în activitatea lor.

Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova anticipează acordarea a aproximativ 7,500,000.00 MDL pentru finanțarea apelului, iar suma grantului per beneficiar poate varia între 1,000,000.00 MDL – 1,500,000.00 MDL, solicitanții urmând să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea totală a activității.

Pentru dosarul complet al aplicației accesați linkul Google Drive de mai jos: https://drive.google.com/drive/folders/1Lh7phtKQZQcpxdS_jXMO6WKBA85tkm6s?usp=share_link