Termen extins: Apel pentru participare destinat organizațiilor societății civile din raioanele Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești și Florești

Dacă reprezentați:

 • Organizație a societății civile, sau grup de inițiativă civică, grup de acțiune locală informal din raioanele țintă ale proiectului: Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești și Florești.
 • Sunteți doritori de a participa, monitoriza și de a pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL);
 • Aveți drept scop sporirea culturii politice și civice a cetățenilor/organizațiilor și promovați buna guvernare prin cooperarea cu APL, care împreună modelează și îmbunătățesc viața comunităților lor;
 • Doriți să atrageți atenția asupra problemelor importante, care ar putea fi soluționate prin concursul comun al APL și societății civile;
 • Doriți să consolidați abilitățile și competențele practice în domeniile responsabilității sociale, în procesele de formulare a bugetului și dialogului politic;
 • Doriți să promovați o mai mare responsabilitate publică prin implicarea activă în elaborarea politicilor, promovarea și monitorizarea administrării publice;
 • Sunteți interesați să faceți un schimb de experiență, învățare reciprocă și creare de rețele (networking);
 • Sunteți gata să investiți timp și energie în procesul participativ de luare a deciziilor, atunci

Noi suntem în căutarea Dvs!

 
Cine suntem? 

„EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova” este un proiect implementat de către un consorțiu format din trei organizații:

 • Parteneriatul European pentru Democrație (European Partnership for Democracy-EPD),
 • Organizația neguvernamentală cehă People in Need,
 • Asociația Europeană pentru Democrație Locală -ALDA,
  și finanțat de Uniunea Europeană.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți responsabilitatea socială a autorităților publice locale și centrale ale Republicii Moldova prin consolidarea capacității organizațiilor societății civile locale (OSC) de a participa, de a monitoriza și a pleda pentru o mai mare responsabilitate socială și de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL).

În cadrul programului nostru, veți avea ocazia să:

 • luați parte la o analiză participativă a necesităților de dezvoltare și capacitare a organizației/grupului de inițiativă;
 • participați la instruiri, sesiuni de ghidare și mentorat în domeniul dezvoltării organizaționale cât și în domenii specifice cum ar fi (i) Mecanisme de responsabilizare socială și bugetare participativă, (ii) Metodologia de gestionare a ciclului de proiecte și dezvoltare a politicilor, (iii) Comunicarea și promovarea politicilor;
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru implementarea strategiei de dezvoltare și pentru scopurile organizației voastre;
 • stabiliți și să dezvoltați conexiuni cu APL și să participați activ la soluționarea problemelor comunitare;
 • să consolidați abilitățile legate de dezvoltarea organizațională precum strângerea de fonduri, managementul ciclului de proiect, managementul financiar, activități de monitorizare și evaluare;
 • să deveniți actori activi ai guvernanței la nivel local și național prin consolidarea unor procese bugetare incluzive și eficace;
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru monitorizarea politicilor publice și implicarea în dezvoltarea politicilor (participanții care trec cu succes prima etapă a programului vor putea solicita până la 30 000 EUR finanțare pentru planurile strategice ale organizației și monitorizarea politicilor publice);
 • vă implicați în dialogul despre politici la nivel local și național;
 • faceți schimb de experiență cu colegii și alte organizații din Republica Moldova;
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru schimburi de experiență și promovarea bunelor practici (participanții care trec cu succes prima etapă a programului vor putea solicita până la 20 000 EUR finanțare pentru activități de schimb de experiență și promovare a bunelor practici).

ALDA este o organizație Europeană dedicată promovării bunei guvernări și participării cetățenilor la nivel local. Înființată în 1999, la inițiativa Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, ALDA se concentrează pe activități care facilitează cooperarea dintre autoritățile locale și societatea civilă, pentru găsirea de soluții la nivel local, dezvoltarea potențialului comunităților și crearea de sinergii la nivelul comunitar.  

Mai multe detalii despre cei care se vor implica:

Ne propunem să selectăm cîte 7 ONG-uri din fiecare din raioanele țintă ale proiectului: Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești și Florești.

Participanții pot fi activi în domeniile specificate, sau au intenția de a fi implicați în:

 • participarea comunitară în luarea deciziilor
 • incluziunea socială, drepturile persoanelor marginalizate
 • oferirea serviciilor de ajutor și susținere a refugiaților din Ucraina
 • calitatea serviciilor publice
 • dezvoltare comunitară
 • spații publice
 • politici sociale
 • schimbări climatice și de mediu
 • alte subiecte sociale/civice.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Criterii de selectare

Ponderea  (%) 

Exemple de acțiuni civice sau comunitare anterioare implementate în colaborare cu APL

Criteriu de calificare – da/nu

Interes pentru cooperarea cu APL și participare în comun la stabilirea direcțiilor de dezvoltare și un nivel de înțelegere a necesității de a lucra în comun cu APL pentru schimbare

Criteriu de calificare – da/nu

Parteneriate stabilite cu APL

10

Experiență în promovarea transparenței și guvernării participative

20

Competențe în responsabilizare socială și bugetare participativă

20

Disponibilitatea de a investi timp și energie semnificativă în dezvoltarea organizației și comunității pentru următoarele 24 luni

10

 Viziune de dezvoltare a organizației și comunității

10 

Abilitatea de a evalua propriile puncte slabe și motivațiade a îmbunătăți și de a dezvolta capacitățile

10

Expertiză într-un domeniu de activitate

20

 

Principalele etape 

 • O sesiune informativă despre proiect o veți putea primi solicitând informații la adresa viorica@alda-europe.eu,
 • Interviuri cu organizațiile/grupurile de inițiativă preselectate;
 • Selectarea organizațiile participante în proiect;
 • Analiza necesităților de instruire a organizațiilor selectate;
 • Instruiri pentru membrii organizațiilor selectate, adaptate la necesitățile lor de dezvoltare organizațională;
 • Instruiri pentru membrii organizațiilor selectate pe domenii tehnice, în baza priorităților strategice ale organizațiilor, cum ar fi:
  • (i) Mecanisme de responsabilizare socială și bugetare participativă,
  • (ii) Metodologia de gestionare a ciclului de proiecte și dezvoltare a politicilor,
  • (iii) Comunicarea și promovarea politicilor;
 • Program de granturi pentru proiecte pe activități strategice ale organizațiilor participante în program cât și pentru monitorizarea politicilor publice până la - 30000 Euro;
 • Program de granturi pentru proiecte pe schimburi de experiență, stabilirea rețelelor de colaborare și vizite de studiu între organizațiile participante în program până la - 20000 Euro.

Dacă doriți să participați în cadrul proiectului vă rugăm să descărcați și să completați formularul de aplicare și să-l expediați la adresa electronică viorica@alda-europe.eu până la data 13.06.2022.


Introduceti descrierea imaginii

Articol adaugat de: ALDA