Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul de granturi pentru susținerea consorțiilor de OSC-uri pentru dezvoltarea serviciilor de angajare incluzivă a grupurilor vulnerabileÎncepând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Una dintre activitățile proiectului presupune susținerea a cel puțin 10 consorții de organizații ale societății civile (OSC-uri) cu scopul de a crea și dezvolta servicii de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile în vederea sporirii oportunităților de integrare a acestor grupuri pe piața muncii.

С руcской версией обьявления можно ознакомться здесь.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi  are drept scop susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea  creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la  bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite.

Prin intermediul proiectelor, organizațiile vor promova incluziunea pentru dezvoltare socio-economică și vor contribui la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la politicile de dezvoltare și cooperare, care au drept scop  facilitarea accesului la serviciile de incluziune pe piața muncii și   suportul grupurilor vulnerabile întru sporirea angajării acestora.

Bugetul
Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 500 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect (consorțiu) nu va depăși 50 000 EUR. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, va fi minim de 20 de luni, dar nu va depăși  22 luni.

Solicitanți eligibili
Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:
a) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană);
b) să fie organizații nonprofit (necomerciale);
c) să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale.
d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.
e) să reprezinte un consorțiu format din cel puțin 3 (trei) OSC, iar în formularul de cerere să fie clar menționat cine este solicitantul principal care va semna contractul de grant.

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea
2.6.10.1.1 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici: https://intpa-econtent-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/ePrag/2020.0/ePrag-en-2020.0-full.pdf

Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:
1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
3. CV-ul persoanelor cheie implicate în administrarea proiectului;
4. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă este cazul) cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
5. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator;
6. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Notă: Contractul de grant va fi semnat doar cu solicitantul principal (liderul consorțiului).

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator. 

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a ține cont în cadrul selectării organizațiilor câștigătoare de reprezentarea geografică echitabilă a proiectelor susținute.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:
Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la //concurs@eef.md/">concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi consorții” până la data de 10 februarie 2022.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi consorții” vor fi transmise prin e-mail la adresa //concurs@eef.md/">concurs@eef.md

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 21 februarie 2022, ora 23.59.

Atenţie! Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 Descarcă fișierele atașate

https://bit.ly/3o0NK41