Program de granturi destinat OSC-urilor locale care vor contribui la incluziunea tinerilor NEETArticol adaugat de: Fundația Est-Europeană

Context
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională: advocacy pentru politici publice mai incluzive; implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; implicarea activă a OSC-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

Scopul și prioritățile programului de granturi
Scopul acestui program de granturi este de oferi posibilitatea pentru 15 OSC-uri locale să contribuie la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea unor servicii inovatoare incluzive sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja.

Detalii cu privire la acest

Anexele pentru depunerea dosarului pot fi descărcate aici: Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi destinat OSC-uri locale care vor contribui la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea serviciilor incluzive inovatoare sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja | Fundaţia Est-Europeană (eef.md)

Anexe:
1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene.

Activități eligibile în cadrul acestui program de granturi

- Monitorizarea și evaluarea calității serviciilor pentru tineret;
- Dezvoltarea și testarea serviciilor inovatoare pentru facilitarea incluziunii tinerilor NEET pe piața educației și a muncii;
- Dezvoltarea capacităților furnizorilor de servicii pentru a oferi servicii de sprijin adaptate pentru tinerii NEET;
- Susținerea agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă pentru îmbunătățirea serviciilor care vizează tinerii NEET;
- Asistență Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în elaborarea ghidului informativ și procedurilor destinate tinerilor NEET; astfel de măsuri includ, dar nu se limitează la: asistență pentru identificarea tinerilor NEET, dezvoltarea profilurilor individuale ale acestora, crearea unei baze de date permanente, consilierea tinerilor și a familiilor acestora, facilitarea accesului la centrele de sănătate și planificarea familială, asistență specializată în găsirea unui loc de muncă;
- Identificarea și diseminarea bunelor practici în toată țara, inclusiv Găgăuzia și regiunea din stânga râului Nistru.

Bugetul
Bugetul proiectului trebuie să fie prezentat în Euro. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.
Bugetul unui grant nu poate depăși 20.000 Euro. Vor fi acordate maximum 15 granturi.

Solicitanți eligibili
Sunt eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi organizațiile necomerciale, apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea democrației şi/sau drepturilor omului, în special ale tinerilor. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația solicitantă şi alte organizații neguvernamentale, precum și alți actori din societate interesați de promovarea incluziunii tinerilor. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.Concursul este deschis pentru OSC-urile din toate regiunile Moldovei, inclusiv din Găgăuzia și regiunile din stânga râului Nistru.
Prioritate, însă, se va da OSC-urilor care au participat la programul de consolidare a capacităților pe următoarele subiecte: (i) analiza datelor - modul de identificare, selectare și utilizare a datelor în procesul de monitorizare a serviciilor pentru tineret și a politicilor legate de serviciile pentru tineret (ii) analiza politicilor - instrumente și metode privind modul de influențare a procesului decizional la nivel local, cum să influențeze documentele politice din perspectiva incluziunii tinerilor NEET; (iii) scrierea propunerilor de proiect – punându-se accent pe impact și durabilitate.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor
Durata maximă a  proiectului nu va depăși 18 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul va fi elaborat și prezentat în Euro, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.

Prezentarea propunerilor de proiectSolicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:
1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizației;
4. Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la info@eef.md, cu subiectul „Întrebare concurs de granturi servicii tineret NEET” până la data de 2 noiembrie 2021.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi servicii tineret NEET”, pot fi transmise prin e-mail la adresa //concurs@eef.md/ sau depuse personal la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 18 noiembrie 2021.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

telegram