Apel de exprimare a interesului privind intenția de participare la serviciile de suport la formarea/consolidarea grupurilor de femei pentru accesarea granturilor din cadrul Proiectului de Reziliență RuralăApel de exprimare a interesului privind intenția de participare la serviciile de suport la formarea/consolidarea grupurilor de femei pentru accesarea granturilor din cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)

În total, proiectul va finanța 8 grupuri de femei, iar în 2021 este planificat a fi finanțate 4 grupuri.

Pentru a stimula crearea grupurilor de producători formate de femei, UCIP IFAD lansează prezentul apel privind intenția de participare la serviciile de suport la formarea/consolidarea grupului pentru accesarea granturilor destinate diversificării afacerilor (procesare/colectare/stocare, etc.), sporirea serviciilor agricole în zonele rurale (ex. agroturism etc) și/sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată, în cadrul grupurilor de femei.

Serviciile de suport la formarea/consolidarea grupului vor fi asigurate de un prestator de servicii, contractat de UCIP IFAD, care va oferi asistență membrilor grupurilor pornind de la informarea privind măsurile de sprijin în cadrul RRP; înregistrarea grupului de femei; identificarea investiției pentru finanțare din grant; identificarea tehnologiilor, echipamentelor și materialelor necesare; pregătirea cererii de finanțare și a documentelor necesare; elaborarea planului de afaceri; precum și alte activități de sprijin necesar pentru participare la finanțarea în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII).

Proiectul de Reziliență Rurală va acorda suport financiar, grupurilor de femei, formate din cel puțin 5 membri, persoane fizice și/sau juridice conduse și compuse exclusiv de femei, care desfășoară activități în domeniul agricol (denumit grup client), care intenționează să lanseze/dezvolte o afacere în comun și va declara în scris intenția privind asistarea acestora la formarea/consolidarea grupului.

Valoarea maximă a grantului va fi 8.000 USD (max. 85% din valoarea bunurilor eligibile pentru grant), iar grupul va contribui cu cel puțin 15%. Termenii și condițiile de finanțare, sursele de finanțare, precum și alte detalii privind grantul pot fi găsite în Anexa nr. 1

Se estimează că circa 8 grupuri de femei vor beneficia de suport investițional cu element de grant în cadrul PRR. Pentru anul 2021 este planificat a fi finanțate 4 grupuri de femei, în limita fondurilor disponibile.

IMPORTANT: Asistența tehnică și granturile vor fi acordate către aplicanții care au acumulat cel mai mare scor, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în bugetul anual (a se vedea Anexa nr.1 Termenii și condițiile de finanțare).

Cererea de exprimare a interesului privind asistarea la formarea/consolidarea grupului  pentru accesarea granturilor destinate grupurilor de femei, completată conform Anexei nr.2, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303 sau trimisă electronic pe adresa de email: office@ucipifad.md.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ghenadie.sandu@ucipifad.md sau la telefonul 069269261