Concurs de granturi: AdTrade Program pentru promovarea accesului femeilor și fetelor la știință, tehnologie, inginerie și matematică în regiunea Transnistreană

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD Moldova cu susínerea financiară a Suediei și Marii Britanii Moldova, lansează programul de granturi care va susține financiar două inițiative pilot cu un buget de maximum USD 30,000 fiecare în vederea susținerii avansării alfabetizării digitale a femeilor și fetelor, în special celor din grupurile dezavantajate (inclusiv de etnie romă, persoane cu dizabilități, HIV, supraviețuitoare ale violenței domestice, etc.), cât și pe avansarea accesului la STEM în rândul femeilor și fetelor de malul stâng al Nistrului. Vor fi acceptate propuneri din partea unui consorțiu de organizații ale societății civile (OSC) și mediul academic, școli sau sectorul privat de pe malul stâng, în parteneriat cu OSC, mediul academic, școli sau sectorul privat de pe malul drept al râului. Se încurajează transferul de cunoștințe și abilități între entitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

  • Cererea de finanțare, care va fi semnat de aplicantul principal și partenerii consorțiului, cum ar fi sectorul academic și/sau școli sau sectorul privat, conform anexei nr.1;
  • Bugetul proiectului, conform anexei nr. 2;
  • copia certificatului de înregistrare a aplicantului principal și partenerilor consorțiului.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 1 septembrie 2021, ora locală 16:00.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile aici: https://sc.undp.md/tnddetails2_1/2326/

Author: Cornelia Panico

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă