UCIP IFAD lansează apel de propuneri de grant pentru finanțarea lansării și dezvoltării afacerilor din remitențe de către tinerii antreprenoriZona de implementare: aria de activitate a AEÎ partenere

Grup țintă: tineri antreprenori, membri AEÎ, care doresc lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe

Scop: Suport în transformarea rurală prin valorificarea remitențelor primite de gospodăriile  din mediul rural ca sursă de finanțare pentru îmbunătățirea activităților productive

Obiectiv: Familiile de migranți din mediul rural pot utiliza serviciile financiare pentru a transforma fluxurile de remitențe în active și activități productive.

Numărul total de beneficiari de grant: 25 de tineri antreprenori, în limita fondurilor disponibile.

 

Conform Acordului de Granturi Mici nr. 2000002053 din data de 30.11.2018, semnat între Comisia Națională a Pieței Financiare, Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, va oferi suport pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor de remitențe de către tinerii antreprenori, membrii AEÎ,  în cadrul Activității 2.2: Acordarea de granturi pentru dezvoltarea afacerilor din remitențe.

Granturile pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe vor fi acordate tinerilor antreprenori, membri AEÎ, de către Unitatea de Consolidată pentru Implementarea Programelor  IFAD prin intermediul Asociațiilor de Economii și Împrumut aprobate.

 1. Beneficiari eligibili

Micro antreprenori, membri ai AEÎ eligibile, înregistrați ca persoane juridice în conformitate  cu legislația în vigoare, care îndeplinesc următoarele criterii:

 • întreprinderile sunt fondate şi gestionate de antreprenori tineri, cetățeni ai Republicii Moldova, care în perioada aplicării, au vârstele cuprinse între 18 şi 35 de ani inclusiv, pentru bărbați şi între 18 şi 40 ani inclusiv, pentru femei;
 • fondatorii şi / sau administratorul întreprinderii sunt migranți repatriați și / sau rude de gradul I – beneficiari ai remitențelor;
 • au primit sau expediat cel puțin 1 (un) transfer de remitențe primit printr-o AEÎ confirmat în baza chitanței AEÎ;
 • activitatea afacerii se desfășoară în conformitate cu legislația Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, și deține toate licențele și autorizațiile necesare, ce permit desfășurarea activității de afaceri;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoartele financiare standard în modul stabilit;
 • activitatea companiei se desfășoară în conformitate cu actele normative și standardelor de protecție a mediului și principiilor evaluării impactului asupra mediului.
 1. Activități eligibile:

Orice activități agricole sau neagricole generatoare de venit, cu excepția următoarelor activități:

 1. cultivarea, procesarea, comercializarea strugurilor tehnici pentru producerea băuturilor alcoolice; producerea, procesarea, comercializarea tutunului;
 2. jocuri de noroc, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare;
 3. comerțul, repararea și amanetarea bijuteriilor confecționate din metale prețioase, alte activități similare;

Construcția de sere și solarii este eligibilă dacă sunt achiziționate ca module gata de instalare, din metal zincat, acoperite cu polimeri plastici, sticlă și poli carbonat;

Pentru investițiile în construcția / reparația imobilelor de producere și depozitare, etc., vor fi eligibile pentru finanțare doar costul materialelor de construcție, în baza devizului de cheltuieli  elaborat și aprobat de persoane autorizate.

Cheltuieli neeligibile:

 1. Refinanțarea datoriilor existente;
 2. Plata oricăror impozite sau taxe;
 3. Procurarea sau arenda terenurilor și a clădirilor existente de producere/ depozitare;
 4. Construcția caselor de locuit;
 5. Bunuri procurate de la persoane fizice, ce nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat;
 6. Grantul nu va finanța mijloace circulante, servicii de transport, cheltuieli de instalare, asigurare, etc.
 1. Mărimea, sursele de finanțare: Împrumut cu porțiune de grant

Porțiunea de Grant: 75.000 MDL

Grantul va fi acordat în conformitate cu regula „1 + 3” – la fiecare 1 MDL investit din remitențe și alte surse de venit furnizate de beneficiar ca contribuție a acestuia, vor fi acordați 3 MDL grant,  până la 75.000 MDL.

Suma grantului va fi utilizată numai pentru achiziționarea de active  la valoarea netă (fără TVA). Toate bunurile achiziționate din grant vor fi noi.

 

Contribuția beneficiarului:

Contribuția beneficiarului va fi formată din economiile acumulate din remitențele primite prin AEÎ și alte surse de venit depuse la un cont de depozit și care urmează a fi investite pentru dezvoltarea afacerii.

Beneficiarul va avea deschis la AEÎ un cont de depozit, unde vor fi plasate o parte din transferul (transferurile) de remitențe primit (e) și alte surse de venit.

Mijloacele aferente contribuției beneficiarului pot fi utilizate pentru mijloace circulante și alte cheltuieli operaționale.

Grantul și contribuția beneficiarului va reprezenta 60% din suma totală solicitată pentru finanțare. 

 

Contribuția AEI:

40% din suma solicitată pentru finanțare se planifică să fie un împrumut acordat de AEÎ din surse proprii.

Împrumutul AEÎ, acordat în conformitate cu procedurile AEÎ, poate fi folosit pentru investiții sau pentru procurarea mijloacelor circulante.

Termenul de rambursare a împrumutului trebuie să corespundă cu durata de recuperare a investiției, dar nu mai mare decât  3 (trei) ani, inclusiv perioada de grație nu mai mare decât 12 luni.

Beneficiarii care vor solicita rambursarea împrumutului anticipat, adică cu abateri de la graficul de rambursare, va fi obligat să ramburseze suma grantului. Graficul de rambursare pentru rambursarea grantului va fi stabilit între AEÎ și beneficiar.

Beneficiarul poate primi un împrumut cu porțiune de grant în cadrul Acordului de Grant o singură dată.

Detalii privind documentele solicitate pentru finanțare, procedura de solicitare a grantului și debursare le găsiți accesând pagina UCIP IFAD

Beneficiarii de grant vor beneficia de suport gratuit pentru dezvoltarea afacerilor prin intermediul A.O. MEGA:

Date de contact ale A.O. MEGA:

Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 21 din. 305

Telefon: 079-507-432; 022-317-370

E-mail: zagorodniuc_v@mail.ru

 

Cererea de finanțare va fi depusă la AEÎ parteneră, conform procedurilor interne ale AEÎ înainte de termenul specificat.

Pentru mai multe clarificări și detalii, Vă rugăm să vă adresați la la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: elena.burlacu@ucipifad.md  și inga_covalciuc@ucipifad.md