Sprijin pentru organizațiile tinere în activitățile lor de atenuare a efectelor COVID-19Titlul proiectului: Sprijin pentru organizațiile tinere în activitățile lor de atenuare a efectelor COVID-19

Scopul:

Sprijinirea organizațiilor în derularea activităților destinate combaterii COVID-19 și a consecințelor pandemiei prin: mobilizarea voluntarilor, sensibilizarea opiniei publice și furnizarea de servicii și materiale; și consolidarea expertizei și a resurselor organizațiilor tinere în sensul abilitării lor pentru a răspunde eficient nevoilor pe termen scurt și mediu ale grupurilor vulnerabile și pentru a-și menține continuitatea serviciilor și a se adapta la noile realități create de pandemia COVID-19.

În acest sens, PIN publică prezenta cerere de propuneri cu scopul identificării organizațiilor tinere cărora urmează a li se acorda granturi pentru a le ajuta să satisfacă nevoile socio-economice, de sănătate și de protecție imediate ale următoarelor grupuri țintă:

 • Persoanele cu dizabilități
 • Gospodăriile rurale, inclusiv femeile și bărbații în vârstă
 • Întreprinderi micro, mici și mijlocii (IMMM) și activități generatoare de venituri
 • Tineret

Activitățile orientative susținute prin subvențiile de furnizare a serviciilor se vor baza pe nevoile identificate de organizațiile tinere locale și pot include, dar nu se limitează la:

 • Servicii sociale - furnizarea de asistență socială, psiho-socială sau de sănătate
 • Redresare economică - sprijinirea întreprinderilor micro și mici, precum și a activităților generatoare de venituri, oferind abilități necesare pentru adaptarea la noile condiții de pe piața muncii
 • Protecție socială – măsuri în raport cu creșterea cazurilor de violență domestică / de gen și aspectele legate de protecția copilului
 • Educație - sprijin pentru educația la distanță și inițiative pentru a nu lăsa copiii vulnerabili să rămână în urmă din cauza închiderii școlilor sau a lipsei oportunităților de practicare a învățământului la distanță


Despre proiect:

Ca parte a Programului de Solidaritate împotriva COVID-19 al Uniunii Europene (UE) pentru Parteneriatul Estic, PIN, NHC și AFEW și-au unit forțele ca să propună un set de intervenții în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina cu scopul atenuării impactului pandemiei de COVID-19 și să contribuie la construirea rezilienței socio-economice pe termen lung a grupurilor vulnerabile. Pentru a atinge acest obiectiv general, consorțiul recunoaște rolul critic jucat de OSC-urile locale, inclusiv organizațiile tinere, în furnizarea de servicii, mobilizarea comunității, sensibilizarea opiniei, implementarea politicilor și promovarea drepturilor omului și a libertăților civice atât în timpul, cât și după pandemie. Proiectul îi va sprijini pe acești actori-cheie în atingerea obiectivului general printr-un set de activități interdependente care au ca scop abordarea nevoilor pe termen scurt spre mediu, dar și înlăturarea barierelor instituționale de dezvoltare pe termen lung.

Despre implementator:

Proiectul este implementat de un consorțiu din trei organizații cu experiență și capacitate incontestabile, People In Need (PIN), Netherlands Helsinki Committee (NHC) și AFEW International (AFEW).

PIN, solicitantul principal al acestui proiect, este o organizație neguvernamentală cehă care oferă sprijin material și asistență în dezvoltare, totodată pledând pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații pentru ajutor și dezvoltare din Europa, derulând proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. People in Need lucrează în Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societatea civilă și implicarea tinerilor, educație, implicându-se activ în procesul de dezinstituționalizare și dezvoltare a strategiilor locale de incluziune socială.

NHC și AFEW sunt ambele specializate în activități de îmbunătățire a protecției drepturilor omului pentru persoanele responsabile din cadrul instituțiilor de tip închis și populația cu risc de probleme de sănătate publică, cum ar fi HIV, TBC și hepatita virală.

Criterii de eligibilitate:

Prezenta cerere de propuneri se adresează organizațiilor și inițiativelor recent create care au obținut statut legal. Organizațiile trebuie să fie înregistrate în Republica Moldova, cu cel mult 2 ani înainte de implementarea proiectului. Organizațiile tinere ar trebui să aibă o viziune clară pentru combaterea COVID-19 și a consecințelor pandemiei asupra diferitelor grupuri țintă.

Costuri eligibile:

 • Salarii / remunerații financiare
 • Călătorii la nivel național
 • Achiziționarea / închirierea de echipamente (noi și / sau folosite)
 • Cheltuieli administrative, inclusiv chirie de birou, facturi, abonamente telefonice etc.
 • Servicii de traducere
 • Materiale promoționale
 • Taxe bancare

Costuri neeligibile:

 • Proiecte de infrastructură (construirea drumurilor, podurilor, reabilitarea școlilor etc.)
 • Achiziționarea de terenuri sau proprietăți
 • Proiecte dăunătoare mediului
 • Activități retrospective (activități de finanțare care au fost finalizate sau au început înainte de semnarea contractului de grant)
 • Zboruri internaționale
 • Redistribuirea grantului

Criterii de selecție:

Propunerile vor fi evaluate în raport cu criteriile ilustrate mai jos:

Criterii

Mențiuni

Pct. maxim

 

Claritatea logică a propunerii

Comprehensivă, bine conectată la nevoile identificate, foarte specifică

15

 

Capacitatea tehnică a solicitantului

Experiență, abilități, realizări anterioare, gestionarea unor bugete similare

10

 

Fezabilitatea propunerii prezentate

Realistă, detaliată, independentă de terți, axată pe atenuarea impactului COVID-19

15

 

Evaluarea necesităților

Nevoile beneficiarilor finali sunt clar enunțate și înțelese; metode; constatări

35

 

Alocarea fondurilor

Buget cuprinzător, bine echilibrat, realist, consecvent

20

 
   

 

 

Vizibilitatea asistenței UE

Prezență pe rețelele de socializare, utilizarea corectă a materialelor de comunicare, etichetare adecvată

5

 

 

 

 

TOTAL

100

 
   


Detaliile grantului:

Valoarea fiecărei subvenții va fi de până la 2.000 EUR. Bugetul total disponibil pentru acest apel este de până la 12.000 EUR. Perioada de implementare este de până la 6 luni.

Rolurile și funcțiile OSCului:

 • Identifică nevoile comunității / comunităților și elaborează / continuă un set de intervenții
 • Înainte de acordarea subvenției participă la o sesiune de instruire obligatorie care acoperă mai multe subiecte de bază, inclusiv:
  • Politicile PIN – aducerea la cunoștință și semnarea codului de conduită PIN, PSEA și Politicile de Protecție a Copilului
  • Managementul subvențiilor - gestionarea financiară și administrativă a subvențiilor, procedurile de raportare financiară și narativă, reglementările Comisiei Europene
  • Noțiuni de bază despre Răspunsul Umanitar și Standardele de Furnizare a Serviciilor - standarde umanitare de bază, inclusiv Sphere, IASC și CHS și aderarea la principiile „Do No Harm”
 • Participă în mod activ la implementarea activităților relevante ale proiectului și colaborează pentru a asigura realizarea obiectivului general al proiectului
 • Cooperează strâns cu implementatorul (PIN) și participă la sesiunile de întâlnire necesare
 • Trimite la timp implementatorului raportul intermediar și / sau final

Intervalul de timp:

Procesul de selecție va consta din două etape: depunerea cererii scrise și interviurile cu candidații preselectați. Organizațiile selectate vor beneficia de instruiri obligatorii și îndrumări în timpul implementării proiectului. Termenul limită pentru propunerile de proiect este 24 mai, 2021. Acestea trebuie trimise la adresa de email concurs.moldova@peopleinneed.cz specificând la subiect referința: „Sprijin pentru organizațiile tinere afectate de COVID-19”. Cererile pot fi depuse în română, engleză sau rusă (aici puteți descărca formularul de aplicare și cel pentru propunerea de buget).

Întrebările referitoare la acesta cerere de propuneri pot fi trimise pe e-mailul menționat mai sus până pe 17 mai 2021. Sesiunea de informare va avea loc miercuri, 19 mai, la ora 14:00. Pentru a avea acces la această sesiune, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail înainte de 18 mai, iar noi vă vom furniza link-ul de ZOOM unde va avea loc sesiunea.

LOGOS Covid 19Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet