SDG Innovation Fund: Call for project proposals / Fondul de Inovare pentru ODD: concurs de proiecte

SDG Innovation Fund: Call for project proposals

The project ’’Support to the Moldovan Government in the implementation of the 2030 Agenda’’, implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), launched a call for project proposals under its SDG Innovation Fund. The Fund was created with the goal to support the implementation of at least six innovative small-scale projects to foster the advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Republic of Moldova.

You can now contribute to the country’s development by applying with a project proposal in one of the following three areas: public finance, social affairs or environment.

The project proposals must contribute to the achievement of the 2030 Agenda and include a partnership of at least two organisations from different stakeholder groups (e.g. public authorities, civil society, private sector, academia), where any one of these is the lead project applicant. Proposals should have a duration of maximum 12 months (starting not earlier than July 01st, 2021 and ending not later than June 30th, 2022), with a total budget of minimum 50,000 Euro and maximum 70,000 Euro. The budget application form shall include an own financial contribution of at least 5% of the overall budget.

Applications must be submitted in English only and received by 17:00 on March 15th, 2021 the latest.

For more information about this opportunity, please check: https://www.sdgfundmoldova.com/.

---

Fondul de Inovare pentru ODD: concurs de proiecte

Proiectul „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030” pe care Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) îl implementează în numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ), a lansat un concurs de proiecte în cadrul Fondului de Inovare pentru Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Fondul a fost creat cu scopul de a susține implementarea a cel putin șase proiecte inovative de scară mică, pentru a susține implementarea ODD în Republica Moldova.

Puteți contribui acum la dezvoltarea țării prin aplicarea cu o propunere de proiect în unul din următoarele trei domenii: finanțe publice, domeniul social sau mediul înconjurător.

Propunerile de proiect trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor Agendei 2030 and să includă un parteneriat a cel puțin două organizații din diferite grupuri diferite (de exemplu, autorități publice, societate civilă, sectorul privat, mediul academic), oricare din aceste organizații putând fi aplicantul principal. Propunerile pot avea o durată de implementare de maximum 12 luni (începând nu mai devreme de 01 iulie 2021 și cu finalizare planificată nu mai târziu de 30 iunie 2022) și un buget total de minimum 50 000 Euro și maximum 70 000 Euro. Formularul propunerii de buget trebuie să includă planificarea unei contribuții personale a organizației de minimum 5% din bugetul total.

Aplicațiile trebuie să fie depuse neapărat în limba engleză și recepționate până la 15 martie 2021 ora 17:00.

Pentru mai multe informații despre această oportunitate, vă rugăm să accesați: https://www.sdgfundmoldova.com/.

 


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet