24 de organizații ale sociatății civile se asociază pentru constituirea Rețelei Asociațiilor pentru împuternicirea femeilor și fetelor din regiuni pentru cooperare și participare la luarea deciziilorAsociația Obștească „Făclia” și Asociația „Romanian Women's Lobby” au desfășurat pe data de 24 ianuarie 2023 webinarul "How to start a national coordination of European Women's Lobby in Moldova".

Activitatea a avut scopul de a promova printre organizațiile societății civile din Republica Moldova oportunitatea de a adera la Organizația European Woman’s Lobby- EWL. https://womenlobby.org/?lang=en

În acest scop, organizațiile inițiatore din Republica Moldova și România și-au propus să constituie „Rețeaua Asociațiilor pentru împuternicirea femeilor și fetelor din regiuni pentru cooperare organică și participare la luare deciziilor” și să inițieze procedura de deschidere a coordonării naționale a European Women's Lobby în Republica Moldova.

Webinarul a fost moderat de dna Laura Albu, preşedinta Romanian Women's Lobby.

La eveniment au participat dna Bettina Pfederer, vicepreședinta European Women's Lobby, dna Dina Loghin - membră în executivul European Women's Lobby, dna Agela Ciocîrlan, președinta Asociației Obștești „Făclia”, reprezentante și reprezentanți ale/ai 24 organizații din Republica Moldova.

Laura Albu, preşedinta Romanian Women's Lobby a comunicat despre beneficiile pe care le au femeile din România, urmare a asocierii țării la European Women's Lobby. Astfel, Romanian Women’s Lobby (ROWL) urmărește procesele de adoptare sau modificare a politicilor și legislației din România privind egalitatea de gen, precum și punerea lor în aplicare la nivel național, lucrează pentru atingerea egalității dintre femei si bărbați,  promovează drepturile femeii în toate sferele vieții publice și private,  pentru atingerea justiției economice și sociale pentru toate femeile și pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeii.

Bettina Pfederer, vicepreședinta European Women's Lobby, a comunicat despre scopul asociației de a promova integrarea egalității de gen în toate politicile Uniunii Europene. EWL susține promovarea unei viziuni holiste, a unei societăți bazată pe bunăstare, egalitate, justiție socială, dar și prevenirea sărăciei femeilor, libertatea de alegere a femeilor, recunoașterea contribuției femeilor în toate aspectele vieții. Conform ideilor acestora, femeile trebuie să beneficieze de drepturi egale și de participare la luarea deciziilor, de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva femeilor.

Agela Ciocîrlan, președinta Asociației Obștești „Făclia” și inițiatoarea procesului de deschidere a coordonării naționale a European Women's Lobby în Republica Moldova, a adus mulțumiri colegelor de la Romanian Women's Lobby pentru promovarea intereselor  femeilor din Republica Moldova în cadrul Asociației European Women's Lobby, a prezentat spectrul de preocupări a organizațiilor prezente la eveniment, care au intenția de a forma o rețea a  asociațiilor pentru împuternicirea femeilor și fetelor din regiunile țării pentru cooperare și participare la luarea deciziilor în cadrul European Women's Lobby.

Participantele și participanții la eveniment  au manifestat interes pentru oportunitatea de a participa, de rând cu  reprezentanții a 31 de țări,  respectiv 26 de state membre UE, 3 țări candidate, Islanda și Regatul Unit, la procesele de „influențare a publicului larg și instituțiilor europene în sprijinul drepturilor omului, ale femeilor și a egalității între femei și bărbați.” (https://womenlobby.org/Our-membership?lang=en )