Mecanismul local de referire pentru abilitarea socio-economică a femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței în familie a fost aprobat la Ungheni!

Pe 28 iulie, în cadrul ședinței Consiliului Raional Ungheni, a fost aprobat în unanimitate Mecanismul local de referire pentru abilitarea socio-economică a femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței în familie din raionul Ungheni. Documentul prevede măsurile exacte ce urmează a fi implementate în regiune până în anul 2023 pentru abilitarea socio-economică a fetelor și femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței. Mecanismul de referire aprobat în cadrul ședinței stabilește clar competențele și rolul autorităților publice vizate și a partenerilor în procesul de incluziune socio-economică a acestor femei. Potrivit documentului, abilitarea economică a fetelor și femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței se va realiza prin formare profesională, angajare, sprijin pentru lansarea unor activități generatoare de venit sau activități antreprenoriale.

Ghenadi Mitriuc, președintele raionului Ungheni: „Prin acest Mecanism local de referire ne vom alinia atât la inițiativele naționale, cât și cele europene: de a fi toleranți, de a sprijini categoriile de populație care au nevoie de sprijin și de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Inițiativa Asociației Obștești „Făclia”, în parteneriat cu UN Women și Consiliul Raional Ungheni va informa, asista și sprijini femeile care doresc, pot și au curajul de a deveni independente financiar. Apreciem înalt parteneriatul creat, care s-a dovedit a fi unul de mare impact, iar în anul 2023 vom continua să integrăm tot mai multe femei, tineri, familii."

În procesul de co-creare a Mecanismului au fost consultați actori-cheie precum: femeile victime ale violenței în familie din raioanele Ungheni și Cahul; echipa Asociației Obștești pentru Copii și Tineret „Făclia”; reprezentanți ai APL din raioanele Cahul și Ungheni; reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale de ocupare a forței de muncă Ungheni și Cahul; reprezentanți ai structurilor teritoriale de asistență socială Ungheni și Cahul; reprezentanți ai organizațiilor necomerciale; femei antreprenoare din raioanele Ungheni și Cahul; partenerii de dezvoltare etc.

Angela Ciocîrlan, managera proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, președinta Asociației Obștești „Făclia”: „În premieră, în raionul Ungheni, a fost elaborată, testată și propusă spre recunoaștere o modalitate de referire ghidată, menită să ușureze călătoria femeii spre ocupare și independență financiară. Elaborarea și aprobarea Mecanismului local de referire pentru incluziunea socio-economică a femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței în familie din raionul Ungheni desemnează, de fapt, un proces de lucru în echipă, un traseu în care actori-cheie din raionul Ungheni au fost gata să refere rapid și organizat femeile care manifestă interes față de angajare, autoangajare sau antreprenoriat. Mecanismul local de referire aprobat la ședința Consiliului Raional Ungheni va oferi acces la diverse oportunități de ocupare și încadrare în câmpul muncii și va facilita implementarea programului de abilitare socio-economică a categoriilor care au nevoie de suport."

Mecanismul local de referire bazat pe parteneriate locale pentru incluziunea socio-economică a femeilor victime și supraviețuitoare a violenței în familie a fost elaborat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.