Ziua Atelierelor Deschise/ День Открытых Мастерских

Ziua Atelierelor Deschise 09.10.21

– читайте ниже на русском –

RO

Vă invităm la Ziua Atelierelor Deschise care va avea loc pe 9 octombrie 2021, între orele 16:00 - 20:00, la Centrul Cultural din Casa Zemstvei (str. Al. Șciusev 103, Chișinău / intrarea prin ușa principală). Tinerii artiști, activiștii, cicliștii, fotografii, graficienii, designerii, urbaniștii, cercetătorii și toți cei interesați sunt așteptați la eveniment!

Veți putea participa sau urmări activitatea următoarelor ateliere tematice:

- atelierul de arte vizuale: spațiu de creație unde puteți face colaje din texte, desene și imagini;

- art soup group: vă veți putea răspunde la întrebarea - "Ce fel de supă ești?". Veți avea un chestionar care vă va prezenta ideea proiectului;

Spații organizate
- 3rd Space Studio: prezentarea atmosferei Studioului și a potențialului acestuia, pe care oamenii pot să îl viziteze;

- sala de lectură "ИETHER EARTH READING TABLE": veți putea întra să vedeți colecția de cărți și broșuri adunate de colectivul KOLXOZ în timpul călătoriei lor de rezidență artistică, o colecție de exemplare tipărite în tirajului mici de organizații artistice din Italia, Germania, Austria, România;

- Nistrenii: expoziție de artă ce rezultă în urma expediției de cercetare pe biciclete organizate de-a lungul râului Nistru;

- atelierul de Ciclocultură: vă veți putea repara bicicleta și discuta pe baza desenelor prezentate despre contextul urban;

- bufetul Orbita;

- Free Shop;

În această zi ar putea avea loc și alte evenimente cu participarea unor colective în următoarele spații:

- grădina Casei Zemstvei (dacă va fi vreme frumoasă), atelier de fotografie, sala de tobe.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19

Accesul la toate evenimentele se va face, la recomandarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului și participanții sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, dacă vă simțiți rău, rămâneți acasă) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Pe curând! 

Activitățile organizate de Asociația Oberliht în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul este realizat în colaborare cu ÙR | Transformation space din Rîbnița, Aсcolada și Медики ЗА Экологию din Dubăsari și este realizat prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Adițional proiectul beneficiază de suportul CEC ArtsLink și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău.

РУ

Приглашаем вас на День Открытых Мастерских, который состоится 9 октября 2021 с 16:00 до 20:00, в Культурном Центре “Дом Земств” (Кишинев, ул. Щусева, 103 / вход через главный вход). Приглашаются молодые художники, активисты, велосипедисты, фотографы, графические дизайнеры, дизайнеры, градостроители, исследователи и все желающие!

Вы сможете принять участие или наблюдать за деятельностью следующих мастерских:

- мастерская изобразительного искусства: пространство для визуального искусства, здесь вы можете поучаствовать в создании коллажей из текстов, рисунков и изображений;

- art soup group: возможность найти ответ на вопрос “Какой ты суп?” Здесь вас ждет анкета, которая поможет описать проект / концепцию;

организации пространства 

- 3rd Space studio: презентация атмосферы и потенциала студии 3-его измерения, которую люди могут посетить;

- читальный зал самиздата “ИETHER EARTH READING TABLE”: сюда можно зайти, чтобы посмотреть на коллекцию книг и брошюр, собранную в ходе арт-резиденций и путешествий ребят из КOLXOZа — малотиражные издания арт-организаций Италии, Германии, Австрии, Румынии;

- Вело Нистру - художественная выставка на основе исследовательской велоэкспедиции;

- мастерская по велокультуре: отремонтируем велосипед, обсудим рисунки городского пространства;

- кафе "Орбита";

- Фрее Шоп;

B этот день могут произойти и другие мероприятия:

- сад Дома Земства (при хорошей погоде), фотомастерская, барабанная комната.

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19

Доступ ко всем мероприятиям будет основан на рекомендациях Национального Агентства Государственного Здравоохранения. Просьба иметь при себе сертификаты о вакцинации или результаты антиген тестов, носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

До скорой встречи!


Мероприятия организованы Ассоциацией Оберлихт в рамках проекта Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами – с целью предоставить возможности для неформального художественного образования, развивать гражданский дух через искусство и культурную активность. Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары) и реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США), посольства Республики Чехия в Кишиневе и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă