Сoncursului public pentru selectarea a companiilor de auditC.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2023.

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

 

TERMENE ŞI CONDIŢII:

  1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
  2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2024.
  3. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare cu mărimea retribuției serviciilor de auditare de până la 30 mii lei, inclusiv TVA.
  4. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății: mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:
  • copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • copia licenţei de activitate;
  • costul serviciilor de audit;
  • alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.

 

  1. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 20 februarie 2023, ora 10:00.
  2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul:  Aici

Telefon de contact: 069600641

Articol adaugat de: Евгений Ханбеков

telegram