Concurs de proiecte didactice privind abordarea trans-disciplinară a disciplinei opționale Educație pentru Socializare JuridicăArticol adaugat de: Maria Stratan

CONCURS DE PROIECTE DIDACTICE 

privind abordarea trans-disciplinară a disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică

Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu PH International anunță concurs de proiecte didactice privind inserția conținuturilor curriculare la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică în procesul didactic la disciplinele școlare obligatorii.  

CONTEXT

Educație pentru socializare juridică este o disciplină opțională din curriculumul național și include studiul despre instituțiile democratice ale statului și cele de aplicare a legii, despre drepturile și responsabilitățile cetățenești, despre răspunderea juridică și sancțiunile aplicate în caz de încălcare a legii, creând o opinie pozitivă despre funcționalitatea cadrului legal în statul de drept, precum și despre promovarea cunoștințelor, valorilor și capacităților inerente unor cetățeni responsabili, capabili de a face alegerea propriului traseu educațional, pornind de la necesitățile și interesele lor.

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică urmărește dezvoltarea și aprofundarea competențelor civice și sociale ale elevilor, contribuind la crearea unei culturi sociale bazate pe respectarea statului de drept. Această disciplina reprezintă o abordare inovativă a procesului educațional și urmărește modificarea opticii de percepere și deschidere a elevilor față de activitatea poliției, siguranța comunitară și educația juridică.

Scopul principal al disciplinei opționale este conștientizarea de către elevi a necesității de a respecta drepturile și obligațiile cetățenești, legea și cunoașterea principiilor culturii juridice, ceea ce reprezintă un indicator de bază al unei societăți democratice.

Curriculumul la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică pentru clasa a VIII-a a fost aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum (proces verbal nr.28 din 28 iunie 2021) și prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr.914 din 16 iulie 2021).

Curriculumul la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică pentru clasa a XI-a a fost aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum (proces-verbal nr. 29 din 7 septembrie 2022) și prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării (nr.948 din 27 septembrie 2022).

În anul școlar 2022 – 2023, curriculumul la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică este implementat în 113 gimnazii și licee din 26 de regiuni ale țării.

 

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Obiectivul general al concursului este de a asigura contexte educaționale de abordare inter- și transdisciplinare dintre disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică și disciplinele școlare obligatorii bazate pe experiențele profesionale și creativitate pedagogică.

Obiective specifice:

 • Identificarea aspectelor conexe dintre situațiile didactice la disciplina Educație pentru Socializare Juridică și alte discipline școlare;
 • Diversificarea activităților educaționale în procesul didactic de formare a competențelor-cheie;
 • Facilitarea caracterului aplicativ al conținuturilor curriculare studiate în vederea aprofundării gradului de înțelegere critică de către elevi;
 • Formarea competențelor profesionale privind abordarea inter- și transdisciplinară în procesul didactic.

Grupul țintă/participanți la concurs:

 • Membrii echipelor comune de predare la disciplina Educație pentru Socializare în clasele a VIII-a și a XI-a;
 • Cadre didactice din învățământul general și superior din ariile curriculare Educație Socio-Umanistică, Limbă și Comunicare (care predau disciplinele Educație pentru Societate, Dezvoltare personală, Limba și Literatura Română, Istoria Românilor și Universală, Geografie, etc).

Produsul de concurs va fi realizat în baza cadrului ERRE și va ține cont de următoarele cerințe:

 • Produsul va fi un proiect didactic la una dintre disciplinele școlare de bază ce va include aspecte didactice de inserție a produselor curriculare de la disciplina Educație pentru Socializare Juridică în procesul didactic;
 • Produsul va incorpora metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context interdisciplinar de dezvoltare a competenților-cheie și competențelor specifice;
 • Produsul va include trimiteri la surse informaționale de la disciplina Educație pentru Socializare Juridică utile pentru depășirea diverselor situații de risc;
 • Se salută suplinirea proiectelor didactice cu materiale de suport (hiperlinkuri, video-uri educațional, prezentări Power Point interactive, produse realizate de către elevi etc.).

Structura proiectului didactic propus:

 1. Instituția de învățământ, localitate, autor;
 2. Disciplina predată;
 3. Unitatea de învățare/de conținut;
 4. Competențele specifice și subcompetențele de la ambele discipline la care se referă proiectul didactic;
 5. Obiectivele operaționale ale lecției;
 6. Activități de învățare;
 7. Strategii didactice;
 8. Resursele utilizate;
 9. Modalități de evaluare a elevilor;
 10. Descrierea ERRE cu anexe din proiectul didactic.

 

Modul și criteriile de evaluare:

Evaluarea proiectelor didactice va fi efectuată de către o comisie, formată din experți naționali, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratului General al Poliției și PH International Moldova conform cerințelor și structurii solicitate mai sus.

 Produsele selectate vor fi:

 • Compilate și tipărite într-o culegere de proiecte didactice;
 • Publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării și pe portalul educațional: www.profesor.md.

Câștigătorii celor mai bune proiecte didactice vor fi premiați.

Prin înscrierea la concurs, autorii sunt de acord ca produsele didactice selectate să fie tipărite, folosite, partajate și promovate pe pagini web, rețele sociale și prin intermediul altor instrumente de diseminare online.

 Procedura de înregistrare și aplicare:

Până la 14 decembrie 2022 doritorii de a participa la concurs vor completa un formular de înregistrare disponibil la următorul link: https://forms.gle/jvdfCeZM6CpbR53Q8

Dosarul de aplicare completat va fi expediat prin e-mail la adresa:  ph-moldova@ph-int.org  indicând la subiect: „Concurs de proiecte didactice_extindere ESJ”. Recepționarea dosarului va fi confirmată prin poșta electronică.

Dosarul de aplicare va conține următoarele documente:

 • CV-ul actualizat;
 • Proiectul didactic elaborat cu anexe.

Termenul limită de depunere a dosarului de aplicare 31 ianuarie 2023.

 Notă: Un atelier online de formare profesională privind abordarea inter- și transdisciplinară va fi organizat pentru participanții la concurs în luna decembrie 2022.

Resurse utile cu referire la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică:

 1. Curriculumul la disciplina opțională, clasa a VIII-a (limba română): https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_epsj-cl.viii_tipar.pdf
 2. Curriculumul la disciplina opțională, clasa a VIII-a (limba rusă): https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_esj_cl_viii_rus.pdf
 3. Ghidul facilitatorului pentru clasa a VIII-a: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_implementare_epsj.pdf
 4. Caietul elevului la disciplina opțională, clasa a VIII-a: https://mecc.gov.md/sites/default/files/caietul_elevului_epsj_cl_viii.pdf
 5. Culegere de studii de caz la disciplina opțională, clasa a VIII-a: https://mecc.gov.md/sites/default/files/studii_de_caz-clasa_8_21_07_21.pdf
 6. Curriculumul la disciplina opțională, clasa a XI-a (limba română): https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_disciplina_optionala_educatie_pentru_socializare_juridica._cl_xi_ro.pdf
 7. Ghidul facilitatorului în implementarea curriculumului la disciplina opțională, clasa a XI-a: (RO)  https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_ghidul_facilitatorului_ro.pdf
  (
  RU)  https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_ghidul_facilitatorului_rus_2022.pdf
 8. Caietul elevului la disciplina opțională, clasa a XI-a: 
  (RO) https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_caietul_elevului_ro_1.pdf
  (
  RU) https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_caietul_elevului_rus.pdf

Acest concurs este inițiat cu susținerea Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii. Scopul Programului este de a contribui la consolidarea statului de drept, de a susține comunitățile din Republica Moldova în prevenirea delicvenței juvenile și de a dezvolta o cooperare pozitivă dintre tineri, instituțiile de învățământ şi instituțiile de aplicare a legii.

 

telegram