Anunţ privind contractarea serviciilor de transport

Începând cu luna septembrie 2021, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”. 

În vederea organizării și desfășurării activităţilor, CDEC intenționează achiziționarea serviciilor de transport conform necesităților, indispensabile pentru organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire în lunile octombrie – decembrie 2021, conform caracteristicilor tehnice indicate în caietul de sarcini.

În acest context, invităm operatorii economici să expedieze oferta pentru prestarea serviciilor menționate până la termenul limită: 28 octombrie 2021, ora 12:00 pe adresa online info.aocdec@gmail.com

Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon: 079079676.

 

CAIET DE SARCINI

  1. Denumirea organizației: Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC)
  2. Obiectul: achiziționarea serviciilor de transport conform necesităților proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în cadrul Fondului pentru Cooperare Locală 2021, cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București.
  3. Modalitatea de plată: în termen de 15 zile bancare din momentul semnării actului de executare a serviciilor prestate efectiv și recepționării facturii fiscale.
  4. Serviciile solicitate:

Nr. poziției

Denumirea serviciilor

Caracteristicile tehnice

Cantitatea, unitatea de măsură

1.      

Servicii de transport cu autoturism

Prestarea serviciilor presupune oferirea serviciilor de transport pe teritoriul Republicii Moldova, în afara municipiului Chișinău. Prestatorul va asigura CDEC cu autovehicul(e). Vehiculul(lele) vor fi asigurate tehnic, însoțite de toate actele necesare, permisive și funcționale pentru categoria de transport asigurată. Serviciile de transport vor fi prestate în scopul transportării trainerilor și materialelor pentru instruire în/din cele cinci centre raionale ale Republicii Moldova, în care se vor organiza seminarele de instruire.

Tariful va fi indicat în lei/ 1 km parcurs.

1500 km

  1. Tipul contractului: de prestare a serviciilor
  2. Termenul de prestare solicitat: începând cu data semnării contractului până la 31 decembrie 2021.
  3. Termenul de valabilitate al contractului: 31 decembrie 2021
  4. Locul prestării serviciilor: la distanțe mai mari de 100 de km de or. Chișinău.
  5. Modalitatea de efectuare a evaluării: care corespunde caracteristicilor tehnice ale ofertantului și/sau cel mai acceptabil preț oferit (care se încadrează în linia de buget)
  6. Documentele de participare: Oferta financiară în formă liberă (cu indicarea experienței specifice în prestarea serviciilor similare) și dovada înregistrării persoanei juridice

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă