Cerere de ofertă: servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală

Anunt manual de identitate vizuala 1024x413Centrul CONTACT, prin intermediul Programului de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației finanțat de Suedia, anunță concurs pentru selectarea unei companii care să presteze servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală (Brand-book).

Manualul de identitate vizuală va include identitatea și elementele de design a instrumentelor și produselor de comunicare și vizibilitate astfel încât să reflecte activitatea, misiunea și rezultatele organizației. Manualul de identitate vizuală se va conduce după termenii de referință anexați

Cerințe minime înaintate candidaților:

  1. Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul solicitat;
  3. Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;

Pentru participare la concurs, compania va expedia prin email la: info.ong.contact@gmail.com

  • scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Portofoliul clienților;
  • Portofoliul experienței de servicii similare;
  • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în Euro, la cota TVA 0%);
  • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Termenul limită pentru expedierea ofertelor: 20 august 2021 (inclusiv)