Termen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea unui raport de analiză calitativă a situației vârstnicilor privind necesitățile de îngrijire socio-medicalăTermen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea unui raport de analiză calitativă a situației vârstnicilor privind necesitățile de îngrijire socio-medicală

Servicii solicitate: Consultanță pentru elaborarea unui raport de analiză calitativă a situației vârstnicilor privind necesitățile de îngrijire socio-medicală

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: martie – iunie 2024 (aprox. 15 zile consultanță total)

Context

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

În perioada februarie 2023 – decembrie 2024, HelpAge Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2024, HelpAge Moldova își propune să evalueze calitatea asistenței sociale oferite de către stat populației, în special, persoanelor în etate întru satisfacerea necesităților de îngrijire socio-medicală și a barierelor pe care le întâmpină la accesarea acestora. Abordarea acestui subiect ne va permite să identificăm nevoile și să depășim dificultățile, precum şi să prevenim marginalizarea şi excluziunea socială a vârstnicilor la nivel local. În acest scop, prezentul anunț este pentru selectarea unui consultant/unei consultante, pentru elaborarea unui raport de analiză calitativă a situației vârstnicilor privind necesitățile de îngrijire socio-medicală la nivel local.

Sarcinile consultantului / consultantei

Sarcina: Elaborarea unui raport de analiză calitativă privind identificarea necesităților de îngrijire socio-medicală și a barierelor întâmpinate (în baza a 3 comunități) (15 zile de consultanță)

 • Studierea documentelor de proiect și a studiilor și cercetărilor relevante domeniului (desk research);
 • Elaborarea și consultarea cu echipa de proiect a metodologiei de colectare și analiză a datelor/informației privind intervenția propusă;
 • Analiza situației actuale[1], identificarea necesităților vârstnicilor de îngrijire socio-medicală la nivel de comunitate și colectarea propriu-zisă a datelor, în vederea identificării problemelor întâmpinate de vârstnici, modalități de soluționare a acestora și căi prin care inclusiv și vârstnicii s-ar putea implica în soluționarea problemelor depistate la nivel de comuniate.
 • Conlucrarea și coordonarea lucrului în comunitățile țintă cu consultanții locali, în vederea colectării datelor necesare stabilite în Metodologie;
 • Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate (prima rundă de consultări): reprezentanții autorităților publice locale, membrii Platformei ÎA, pentru consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Elaborarea și prezentarea draft-ului de raport de analiză care să conțină analiza datelor colectate, necesități identificate, constatări și recomandări;
 • Consultarea raportului de analiză cu echipa de proiect și inserarea ajustărilor (consultare internă);
 • Participarea la consultarea draft-ului 1 de raport cu părțile interesate și ajustarea documentului conform observațiilor/comentariilor (prima rundă de consultări);
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public (a doua rundă de consultări).

[1] Notă: Se recomandă respectarea prevederilor pentru standardele de calitate, conținutul și procesul analizei de impact, prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin HG nr. 23 din 18-01-2019, care poate fi consultată pe următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119960&lang=ro 

Termenii de implementare și livrabilele:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

Martie

2

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Cooperarea cu consultanții la nivel local în vederea colectării de date conform Metodologiei aprobate

Martie-Aprilie

2

Document privind datele colectate în baza celor trei localități

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile (prima rundă de consultări)

Aprilie-Mai

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea draft-ului raportului de analiză

Mai-Iunie

8

Draft raport de analiză

Consultarea raportului cu părțile interesate (a doua rundă de consultări, la necesitate)

Iunie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Iunie – Iulie

1

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final

       

Consultantul(a) va realiza sarcinile în strânsă colaborare cu echipa proiectului, membrii Platformei, reprezentanții autorităților publice locale.

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul științelor socio-umane, sau alte studii relevante domeniului;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în elaborarea rapoartelor de analiză, studii sociologice, revizuiri/elaborare acte normative și altele relevante;
 • Cunoașterea situației din țară și a domeniilor privind drepturile persoanelor în etate, protecția socială a persoanelor vârstnice, măsurile Guvernului privind promovarea îmbătrânirii active și sănătoase;
 • Cunoștințe aprofundate privind cadrul normativ în domeniul asistenței sociale, cu accent pe servicii de îngrijire sociale și medicale;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și APL;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

 • CV-ul actualizat și informații privind ultimele două contracte privind elaborarea de rapoarte, analize, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor va include doar costurile pentru elaborarea raportului de analiză, fără a include costuri adiționale (transport, pauze de cafea etc) și se va prezenta în moneda națională (MDL) incluzând suma per zi/net.
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, rapoarte de monitorizare/fezabilitate/audit pentru implementarea politicilor publice/actelor normative).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs consultant elaborare raport în domeniul asistenței sociale”, până la data de 14 martie 2024, inclusiv. Pentru întrebări: Diana Malașevschi, +373 69005956 sau la adresa de email: diana.malasevschi@helpage.org.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate, ofertei financiare, descrierii viziunii sarcinii.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.