Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală anunță concurs pentru postul vacant de Cercetător științificInstituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală anunță concurs pentru postul vacant de Cercetător științific

Anunț concurs pentru post vacant

Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală (CCAR) anunță oportunitatea de angajare pentru poziția de Cercetător științific în domeniul agricol, pasionat și dornic să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și rural.

Responsabilități principale:

 • colaborare în echipă pentru identificarea nevoilor fermierilor în atingerea obiectivelor stabilite ale CCAR;
 • colectarea, analiza și interpretarea datelor orientate pe nevoile fermierilor;
 • participarea la organizarea întrunirilor, seminarelor, vizitelor de studiu în teren pentru fermieri și consultanți, organizații din domeniile cercetării și inovării, experți, etc.;
 • participări la conferințe, seminare și colaborare eficientă în domeniul cercetării;
 • colaborarea strânsă cu fermierii, identificând și înțelegând problemele lor pentru a le oferi consilieri pe domeniu;
 • furnizarea de materiale inovative și de informare a fermierilor - pentru a sprijini implementarea practicilor agricole eficiente.

Cerințe:

 • candidatul trebuie să dețină studii superioare de master sau echivalente și să prezinte publicații în reviste științifice de specialitate profilul postului;
 • experiență în domeniu de 2 ani;
 • abilități de prezentare și comunicare;
 • abilități de analiză și interpretare a datelor cu referire la nevoile fermierilor și provocările din sectorul agricol și rural;
 • diseminarea rezultatelor activității CCAR prin publicații, prezentări și alte mijloace de comunicare;
 • capacitatea de a lucra în echipă și de a coordona proiecte complexe din domeniul agricol.

Beneficii:

 • oportunitatea de a contribui direct la îmbunătățirea practicilor agricole și la rezolvarea nevoilor fermierilor;
 • colaborare cu o echipă dedicată și expertă în domeniu;
 • dezvoltare profesională și oportunități de schimb de experiență.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. CV-ul;
 2. copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 3. copia formularului de participare la concurs pentru ocuparea funcției îl accesați aici.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 19 martie 2024, prin e-mail la centruldeconsiliere.ccar@gmail.com cu mențiunea „Post vacant Cercetător științific la CCAR”. Vor fi contactate prin e-mail persoanele care întrunesc condițiile funcției vacante.

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în a face parte din echipa noastră.

 

Articol adaugat de: Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală
Alte articole de la acest autor: