Centrul de Drept al Avocatilor angajeaza specialist relatii internationale in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei SocialeCentrul de Drept al Avocatilor angajeaza specialist relatii internationale in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

Funcția anunțată: Specialist Relații Internaționale

Locul: mun. Chișinău, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Solicitant: ONG ”Centrul de Drept al Avocaților” (CDA).

Tipul de contract: contract de prestări servicii pe termen determinat – 01.03.2024 – 31.12.2024 cu posibilă extindere a acestuia. Orar de muncă 08.00-17.00

Termen limită de aplicare:29.02.2024

Informații generale: În contextul crizei refugiaților CDA a dezvoltat și implementează cu sprijinul UNHCR Programul multilateral de susținere a Guvernului. Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) îi revine un rol-cheie în asistența atât a persoanelor strămutate din Ucraina, cât și a populației autohtone afectată de această criză. La solicitarea MMPS a fost creată de către CDA Unitatea de Implementare (UI) a proiectului de suport finanțat de către UNHCR pentru minister.

Pentru punerea în aplicare și buna implementare a Proiectului și, reieșind din necesitățile stringente, MMPS a solicitat includerea în cadrul UI a unui specialist Relații Internaționale.

Specialistul Relații Internaționale va avea următoarele atribuții:

 • Inițierea și menținerea cooperării cu partenerii externi pentru a asigura buna desfășurare a colaborării cu MMPS;
 • Participarea la dezvoltarea parteneriatelor bilaterale și multilaterale de colaborare cu partenerii de dezvoltare în domeniile de competență;
 • Facilitarea comunicării cu partenerii de dezvoltare, organizațiile internaționale, umanitare interesate pentru a coordona activitățile și asistența acordată;
 • Realizarea măsurilor orientate spre extinderea, coordonarea eficientă, monitorizarea și evaluarea asistenței oficiale pentru dezvoltare, acordate sectorului social de către partenerii externi pentru dezvoltare;
 • Consultarea instituțiilor ce activează în sectorul social cu referire la cadrul normativ în domeniul asistenței externe și particularitățile programelor de asistență oficială pentru dezvoltare ale partenerilor externi;
 • Monitorizarea portofoliului de proiecte de asistență (consultativă, tehnică, umanitară, financiară) beneficiarul cărora este Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
 • Elaborarea notelor informative privind monitorizarea activităților realizate în cadrul proiectelor de asistență tehnică și investițională, implementate în domeniile de competență a Ministerului, cu suportul financiar al partenerilor externi pentru dezvoltare;
 • Asigurarea bunei desfășurări a întrevederilor conducerii Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate pentru Republica Moldova;
 • Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru inițierea negocierilor, semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare, denunțarea a tratatelor multilaterale în domeniile de competență a Ministerului, în cadrul structurilor internaționale, interguvernamentale, regionale
 • Participarea, în condițiile legii, la negocierea tratatelor internaționale cu alte state și organizații internaționale;
 • Pregătirea protocolară către semnare pentru MMPS, inclusiv asistarea MMPS la negocierea documentelor de cooperare;
 • Organizarea, coordonarea și participarea la desfășurarea activităților de negociere, definitivare, semnare și promovare a documentelor de cooperare încheiate;
 • Identificarea potențialilor parteneri interni și externi și examinarea posibilităților și modalităților de cooperare cu aceștia;
 • Ducerea evidenței Registrului cu privire la necesitățile de asistență și actualizarea acestuia;
 • Participarea la ședințele aferente Proiectului întru asigurarea unei monitorizări eficiente;
 • Elaborarea rapoartelor, notelor informative și proceselor verbale privind realizarea acordurilor și a memorandumurilor semnate de MMPS;

Calificare și experiență:

 • Studii de master în drept, relații internaționale, administrație publică;
 • Experiență de lucru în domeniul elaborării, implementării și analizei a acordurilor, memorandumurilor, strategiilor de dezvoltare, a planurilor de acțiuni;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză;;
 • Profesionalism, punctualitate;
 • Abilități analitice, capacitatea de a sinteza și a prezenta cu claritate procesele și aspectele complexe;
 • Abilități de scriere și comunicare eficientă;
 • Capacitatea de rezistență la stres.

Aplicarea la concurs:

Persoanele interesate vor depune un CV pe adresa: law-center@cda.md