Termen extins. Termeni de referință pentru efectuarea analizei gradului de satisfacție a beneficiarilor Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, pentru perioada martie 2022 – decembrie 2023Termen extins. Termeni de referință pentru efectuarea analizei gradului de satisfacție a beneficiarilor Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, pentru perioada martie 2022 – decembrie 2023

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata preconizată a consultanței: decembrie 2023 – ianuarie 2024

 1. Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Urmare a activităților de pledoarie realizate de către CNPAC, pe 27 decembrie 2019, Guvernul Republicii Moldova a creat serviciul  de asistență specializată acordată copiilor victime/martori ai infracțiunilor (serviciul de tip Barnahus), formalizat prin HG nr. 708/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate. Primul Centru regional de a cest tip a fost instituit de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în zona de Nord care este amplasat în mun. Bălți. Începând cu anul 2022 CNPAC, în baza contractelor de achiziție de servicii semnate cu  Ministerul Muncii și Protecției Sociale, asigură funcționalitatea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord. Beneficiarii serviciului în perioada martie 2022- decembrie 2023 au fost preponderent copiii victime și martori ai abuzului sexual și violenței în familie  În perioada vizată de serviciile Centrului au beneficiat 256 copii si 128 adulți (părinți persoane de încredere). Una din procedurile aplicate în cadrul Centrului este procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor.

În continuarea eforturilor de a consolida serviciul de tip Barnahus în Republica Moldova CNPAC, cu suportul Fundației World Childhood, implementează proiectul „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii”. Unul din obiectivele proiectului vizează sporirea calității și eficienței activității Centrului de tip Barnahus. Pentru atingerea obiectivului menționat, în cadrul proiectului este prevăzut efectuarea unei analize a nivelului de satisfacție al beneficiarilor față de asistența oferită în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, în perioada martie 2022 – decembrie 2023.

 1. Scop și obiective

Scopul consultanței este de a evalua gradul de satisfacție al beneficiarilor (copii, părinți sau alte persoane de încredere) cu asistența oferită în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, în perioada martie 2022 – decembrie 2023.

În efectuarea analizei accentul se va pune pe:

 • Obținerea unei evaluări generale a gradului de satisfacție al beneficiarilor cu privire la serviciul furnizat;
 • Evaluarea gradului în care beneficiarii înțeleg scopul, beneficiile și modalitățile de accesare a serviciului;
 • Evaluarea în ce măsură beneficiarii consideră că serviciul a fost eficient în rezolvarea nevoilor sau problemelor lor;
 • Obținerea feedback-ului privind calitatea relației și comunicării cu personalul serviciului;
 • Compararea feedback-ului beneficiarilor cu obiectivele serviciului pentru a evalua în ce măsură aceste obiective sunt atinse;
 • Formularea recomandărilor privind ajustările și îmbunătățirile necesare în prestarea asistenței specializate în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord.

Analiza va cuprinde realizarea interviurilor, chestionării a cel puțin 15 copii beneficiari și 15 adulți.

Pe întregul proces de realizare a analizei, se vor respecta următoarelor principii etice:

 • acordul informat al participanților la studiu;
 • acordul părinților;
 • protecția bunăstării psihologice a copiilor implicați nediscriminarea copiilor;
 • confidențialitatea datelor și protecția datelor cu caracter personal.
 1. Termeni de realizare și produse livrate

Elaborarea analizei va fi realizată în perioada ianuarie 2024.

Produs final:  Raportul analizei gradului de satisfacție a beneficiarilor Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, în perioada martie 2022 – decembrie 2023.

Nr. 

Sarcini/etape 

Livrabile 

Termeni 

1.1 

Elaborarea metodologiei

Metodologie

15.12.23

1.2

Elaborarea instrumentelor de colectare a datelor

Instrumente de cercetare

25.12.23

1.3

Desfășurarea analizei, elaborarea raportului și consultarea cu echipa de implementare

Plan de desfășurare a analizei

08.01.24 – 31.01.24

1.4

Prezentarea Raportului de analiză

Analiza finală

15.02.24

 

 1. Calificare și experiență

Experiență

 • Studii superioare în psihologie, asistență socială, drept, sociologie sau alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea de studii/analize de impact;
 • Cunoașterea cadrului legal cu privire la protecția și asistența copiilor victime ai violenței;
 • Cunoaterea modelului de tip Barnahus, a standardelor internaționale Promise.

 Competențe

 • Abilități de a interacționa cu copiii de diferite vârste, de a ajusta comunicarea la particularitățile de vârstă;
 • Competențe de comunicare empatică;
 • Abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cercetare;
 • Abilități excelente de scriere (structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului);
 • Abilitatea de a lucra rapid, inclusiv în mediul online;
 • Cunoașterea limbii române și un nivel lucrativ de cunoaștere a limbii ruse.
 1. Procedura de aplicare și procesul de selecție

Dosarul depus va include:

 • CV-ul candidatului/candidatei/ care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței;
 • Dovada elaborării produselor similare (ex: link-uri în CV, document atașat la mesajul de aplicare);
 • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra realizării consultanței, planul și termenii de realizare propuși;
 • Oferta financiară (nr. de zile, taxa de zi și prețul net în valută națională);
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.
 1. Criterii de evaluare ale dosarelor depuse:

Studiile absolvite – 20 pct.;

Nivelul de expertiză – 40 pct.;

Calitatea și relevanța ofertei tehnice – 30 pct.;

Oferta financiară – 10 pct.

Modalitatea de depunere a dosarului. Dosarele vor fi depuse la adresa de e-mail: concurs@cnpac.md sau la sediul CNPAC – mun. Chișinău, str. Tricolorului 37/B, cu mențiunea „Aplicare – Analiză grad satisfacție beneficiari Barnahus”. Informații adiționale pot fi solicitate la nr. (+373) 78805031 sau la email cbagrin@cnpac.md

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

 • la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
 • cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Dosarele depuse peste termen vor fi respinse. Doar candidatul selectat va fi notificat.

Termen limită de depunere a dosarelor: 18 decembrie 2023, ora locală 18:00

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.