Concurs de selectare a unui consultantConcurs de selectare a unui consultant

Concurs de selectare a unui consultant pentru suport în dezvoltarea a două organizații ale societății civile

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri.

În perioada Iulie 2023 - Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu suportul financiar al European Disability Forum din sursele acordate  de Cristian Blind Mission.

Scopul proiectului este consolidarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități în Moldova pentru a promova egalitatea, incluziunea socială și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele societății, inclusiv în situații de urgență și crize umanitare.

Obiectivele proiectului:

O1 Advocacy pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și consolidarea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova;

O2 Suport asigurat persoanelor cu dizabilități în situație de criză umanitară inclusiv persoanelor refugiate cu dizabilități;

O3 Consolidarea capacităților și dezvoltarea organizațională.

Obiectivul postului  este de o oferi sprijin în instituirea și dezvoltarea a două organizații ale persoanelor cu dizabilități.

Responsabilități si sarcini:

 • Suport în elaborarea pachetului de documente pentru înregistrarea organizației necomerciale: procese verbale, cerere, statutul organizației, etc;
 • Sprijin în procesul de înregistrare a organizațiilor necomerciale: de la programare la Agenția Serviciilor Publice până la eliberarea documentelor privind înregistrarea organizației (certificat de înregistrare, extras din registrul organizațiilor necomerciale);
 • Elaborarea primei strategii de dezvoltare a organizațiilor noi create;
 • Desfășurarea atelierelor de formare a organizațiilor noi create privind colectarea fondurilor pentru durabilitatea organizației și implicarea în procese decizionale la nivel local și central;
 • Elaborarea Planului și raportului de consultanță.

Profilul candidatului:

 • Studii universitare sau post - universitare în domeniul social sau alte domenii conexe;
 • Cel puțin 5 ani de activitate în sectorul OSC, protecției sociale sau într-un program de responsabilitate socială;
 • Experiență și competențe în domeniul dezvoltării organizațiilor societății civile: planuri strategice, elaborarea de statut al organizației, elaborare de propuneri de finanțare, gestionare de proiecte
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor inclusiv în format on-line;
 • Experiență în colaborare cu OSC-uri, APL-uri și APC-uri;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Cunoașterea drepturilor persoanelor cu dizabilități și politicilor sociale de incluziune.

Abilități:

 • spirit organizatoric, capacitate de planificare si evaluare;
 • inițiativă, flexibilitate și abilitatea de a îndeplini sarcini multiple și de a lucra bine în condiții de stres;
 • respectarea termenelor limită în derularea activităților prevăzute în proiect și a celor de raportare;

Perioada de contractare: ianuarie - iunie 2024. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu secretarul AOPD.

Durată serviciilor de consultanță - 16 zile.

Termeni și condiții de aplicare:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV - care va reflecta competențe relevante, scrisoare de intenție și oferta financiară.

Oferta financiară va include:

Date despre aplicant/ofertant: nume/prenume, telefon, email; suma netă pentru 1 zi de consultanță în EURO, suma totală pentru serviciile de consultanță.

Selecția  candidaților se va organiza în două etape, eliminatorii, AOPD va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate in termenii de referință.

În a doua etapă, se vor examina candidații preselectați din prima etapă; în baza calificării și abilității acestora, urmând a fi supuși interviului.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email info@aopd.md cu mențiunea ”Consultant în dezvoltarea organizațiilor” până la data  de 28 decembrie 2023, ora 18:00.

AOPD își rezervă dreptul de a invita la interviu doar persoanele care au întrunit toate condițiile competiției deschise.