Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Specialist în Monitorizare și EvaluareCoaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Specialist în Monitorizare și Evaluare

Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Specialist în Monitorizare și Evaluare

Durata proiectului: 1 an

Scopul principal: Asigurarea unui monitorizare și evaluare eficientă a activităților proiectului, precum și analiza rezultatelor pentru îmbunătățirea eficienței proiectului.

Responsabilități principale:

 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare.
 • Colectarea și analiza datelor pentru evaluarea progresului și atingerea obiectivelor proiectului.
 • Elaborarea rapoartelor pe baza rezultatelor monitorizării și evaluării.
 • Recomandări pentru îmbunătățirea strategiei și activităților proiectului.
 • Colaborarea cu echipa de proiect pentru asigurarea colectării datelor calitative și cantitative.

Calificări necesare:

 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză.
 • Experiență în monitorizarea și evaluarea proiectelor.
 • Abilități de analiză a datelor și redactare a rapoartelor.
 • Atenție la detalii și abordare analitică.

Detalii Contract:

 • Tip de angajare: Part-time;
 • Salariu: 800 Euro (net) pe lună;
 • Locație: muncă la distanță.

Cum să aplicați:

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare cu denumirea „Сoncurs pentru postul de Specialist în Monitorizare și Evaluare” de intenție la adresa de email eeclgbtequality@gmail.com până la 15.12.2023.

***

Восточно-Европейская Коалиция за Равенство ЛГБТ+ открывает конкурс на вакансию Специалиста по Мониторингу и Оценке

Срок проекта: 1 год

Основная цель: Обеспечение эффективного мониторинга и оценки проектных активностей, а также анализ результатов для улучшения эффективности проекта.

Основные обязанности:

 • Разработка и реализация системы мониторинга и оценки.
 • Сбор и анализ данных для оценки прогресса и достижения целей проекта.
 • Подготовка отчетов по результатам мониторинга и оценки.
 • Рекомендации по улучшению стратегии и деятельности проекта.
 • Взаимодействие с командой проекта для обеспечения сбора качественных и количественных данных.

Необходимые квалификации:

 • Знание русского и английского языков.
 • Опыт работы в мониторинге и оценке проектов.
 • Навыки анализа данных и составления отчетов.
 • Внимание к деталям и аналитический подход.

Детали Контракта:

 • Тип занятости: Неполный рабочий день;
 • Зарплата: 800 Евро (нетто) в месяц;
 • Местоположение: удалённая работа.

Как подать заявку:

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме и сопроводительное письмо с названием «Конкурс на вакансию Специалиста по Мониторингу и Оценке» на электронный адрес eeclgbtequality@gmail.com до 15.12.2023.