Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ angajează Asistent de ProiectТекст на русском ниже

***
Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ angajează Asistent de Proiect

Durata proiectului: 1 an

Scopul principal: Sprijinirea coordonării și implementării unui proiect destinat promovării egalității și drepturilor persoanelor LGBT+ în Europa de Est.

Responsabilități principale:

 • Asigurarea suportului administrativ și organizațional echipei de proiect.
 • Lucrul cu documentația și contractele.
 • Pregătirea și expedierea e-mailurilor, gestionarea corespondenței.
 • Organizarea întâlnirilor, seminariilor și altor evenimente.
 • Interacțiunea cu furnizorii și subcontractorii.
 • Ținerea evidenței și raportarea proiectului.

Calificări necesare:

 • Experiență în logistică și managementul documentelor.
 • Cunoștințe de limbă română, rusă și engleză.
 • Experiență în redactarea corespondenței oficiale.
 • Abilități organizatorice și atenție la detalii.
 • Cunoștințe de utilizare a produselor software Microsoft Office și Excel.
 • Abilitatea de a lucra în echipă și sub presiunea termenelor limită.
 • Experiență de lucru în organizații non-profit sau proiecte legate de drepturile omului.

Detalii Contract:

 • Tip de angajare: Full-time;
 • Salariu: 820 Euro (net) pe lună;
 • Locație: Chișinău (cu posibilitatea de muncă la distanță, dacă circumstanțele permit).

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție cu titlul "concurs Asistent de Proiect" la adresa de email eeclgbtequality@gmail.com până la 15.12.2023.

***

Восточно-Европейская Коалиция за Равенство ЛГБТ+ открывает конкурс на вакансию Ассистент Проекта

Срок проекта: 1 год

Основная цель: Поддержка в координации и реализации проекта, направленного на продвижение равенства и прав ЛГБТ+ людей в Восточной Европе.

Основные обязанности:

 • Оказание административной и организационной поддержки команде проекта.
 • Работа с документацией и контрактами.
 • Подготовка и отправка электронных писем, ведение переписки.
 • Организация встреч, семинаров и других мероприятий.
 • Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками.
 • Ведение учета и отчетности по проекту.

Необходимые квалификации:

 • Опыт работы в логистике и управлении документооборотом.
 • Владение румынским, русским и английским языками.
 • Опыт написания деловой переписки.
 • Организаторские способности и внимание к деталям.
 • Навыки работы в программных продуктах Microsoft Office и Excel.
 • Умение работать в команде и под давлением сроков.
 • Опыт работы в некоммерческих организациях или проектах, связанных с правами человека.

Детали Контракта:

Тип занятости: Полный рабочий день;

Зарплата: 820 Евро (нетто) в месяц;

Местоположение: Кишинёв (с возможностью удалённой работы, если обстоятельства позволяют).

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме и сопроводительное письмо с названием "конкурс на вакансию Ассистент Проекта" на электронный адрес eeclgbtequality@gmail.com до 15.12.2023.