Caritas Cehia în Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert (e) în livrarea unei sesiuni de instruire privind scrierea de proiecte și accesarea de granturi pentru ONG-urile membre URONPICCaritas Cehia în Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert (e) în livrarea unei sesiuni de instruire privind scrierea de proiecte și accesarea de granturi pentru membrii Uniunii Asociațiilor Obștești „Rețeaua organizațiilor necomerciale presta

Organizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

25 septembrie 2023

Proiectul de referință

Consolidarea capacităților și  sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova

Durata contractului

Septembrie  2023

Zile de lucru

8 zile

Limba de lucru

Română

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova” în parteneriat cu AO Homecare și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Unul dintre obiectivele proiectului presupune dezvoltarea unui program de formare și dezvoltare organizațională pentru ONG-urile membre ale Uniunii Asociațiilor Obștești „Rețeaua organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare” (URONPIC). Programul include sesiuni de formare și mentorat, cu accent pe aplicarea practică. Subiectele abordate în instruiri includ diversificarea veniturilor, comunicarea strategică și optimizarea procesului de livrare a serviciilor, cu o atenție specială acordată dezvoltării capacităților de scriere de proiecte și accesare de granturi. Programul se desfășoară în 2023 și 2024, cu cel puțin 2 sesiuni de formare planificate în 2023 și 4 în 2024. După fiecare sesiune, organizațiile beneficiază de sesiuni de mentorat, cu accent pe suport în scrierea de proiecte și redactarea bugetelor, pentru a consolida capacitățile organizațiilor de îngrijire comunitară și îmbunătățirea calității serviciilor oferite comunității.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/experta va îndeplini următoarele sarcini:

- Elaborarea și adaptarea curriculumului și a materialelor pentru livrarea instruirii privind scrierea de proiecte axată pe diversificarea veniturilor, comunicarea strategică și optimizarea furnizării serviciilor;

- Coordonarea conținutului instruirii cu CCR MD;

- Livrarea a 2 sesiuni de formare pentru 15 participanți (membri ai Rețelei organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare);

- Asigurarea unui mediu de învățare interactiv și participativ, în care participanții să aplice cunoștințele pe cazuri practice;

- Elaborarea unui raport final privind îmbunătățirea cunoștințelor participanților.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 8 zile.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

 

Activități

Livrabile

Termen

Pregătirea curriculumului și a materialelor de training, inclusiv a agendei de training, a testelor pre și post training.

Curriculum și materiale de formare, agenda trainingului, pre și post-test pentru măsurarea cunoștințelor.

1 zi lucrătoare (trebuie să fie livrate cu cel puțin 3 zile înainte de instruire)

Desfășurarea unui training de două zile.

Instruire de 2 zile pentru 15 participanți. Lista de prezență și materiale foto.

2 zile lucrătoare (data va fi determinată ulterior)

Furnizarea a 15 ore de mentorat pentru organizațiile care au participat în cadrul instruirii

Raport de consultare privind mentoratul

4 zile lucrătoare (trebuie să fie livrat nu mai târziu de 15 zile după furnizarea celor 15 ore de mentorat)

Pregătirea raportului final.

Raport privind îmbunătățirea cunoștințelor participanților.

1 zi lucrătoare (trebuie să fie livrat nu mai târziu de 10 zile după efectuarea instruirii)

 

CERINȚE DE CALIFICARE

 • Studii superioare complete în sociologie, drept, economie, relații internaționale și alte domenii conexe.
 • Experiență de lucru relevantă de cel puțin trei (3) ani în organizații non-guvernamentale și/ servicii sociale.
 • Expertiză anterioară sau cunoștințe relevante în management de proiect, analiza datelor, comunicare strategică, gestionarea bugetului. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.
 • Cunoașterea sistemului național de asistență socială din Republica Moldova.
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba română.

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

 • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
 • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
 • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: mariana.novac@caritas.cz cu indicarea mesajului „Concurs pentru selectarea unui expert (e)  în scriere de proiecte și accesare de granturi” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert scriere de proiecte_CV

Numele_prenume_ expert scriere de proiecte _Oferta tehnică

Numele_prenume_ expert scriere de proiecte _Oferta financiară

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică;
 • Oferta financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
 • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 • Preț oferit (25%)
 • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 25 septembrie 2023. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 060076100.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

 

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.