Consultant pentru elaborarea Raportului privind determinarea dizabilitățiiTERMENI de REFERINȚĂ

Poziția: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) pentru elaborarea raportului de evaluare/analiză situațională  privind determinarea dizabilității la nivel regional.

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) în calitate de partener al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) implementează proiectul ”Schimbarea Paradigmei pentru abordarea dizabilității prin servicii incluzive, guvernanță și responsabilitate socială  în Republica Moldova”, în perioada martie -noiembrie 2023, din sursele Programului ”Parteneriate ale  Agențiilor ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Scopul proiectului este de contribui la aplicarea modelului bazat pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității.  

Activitățile proiectului AOPD:

  • Susținerea Grupurilor de inițiativă Regională constituite din Organizații ale Persoanelor cu Dizabilități, reprezentanți ale Asociațiilor de Părinți, reprezentanților OSC-urilor din domeniu în elaborarea și implementarea Planurilor de Advocacy la nivel regional (Nord, Centru, Sus) în vederea tranziției de la modelul de medical în determinarea dizabilității la cel bazat pe drepturile omului;
  • Elaborarea Raportului de evaluarea situațională privind determinarea dizabilității la nivel regional.

În vederea elaborării Raportului de evaluare/analiză situațională privind determinarea dizabilității la nivel regional/local AOPD va angaja un consultant/expert.

Raportul va respecta următoarele condiții:

  • Va fi reprezentativ și calitativ, prin urmare va include opinia respondenților din toate domeniile în regiunile vizate (Nord, Centru, Sud);
  • Va reflecta problemele în procesul de determinare a dizabilității precum soluțiile pentru depășirea lor.  

RESPONSABILITĂȚI/ ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

Număr zile

1.

Elaborarea metodologiei și instrumentelor de colectare a datelor privind determinarea dizabilități

Iunie

Metodologie și instrumente

5

2.

Aplicarea instrumentelor de colectare a datelor/informației privind procesul de determinare a dizabilității la nivel regional ( Nord, Centru, Sud) de la actorii relevanți

Iunie- iulie

Activități de colectarea a datelor organizate,

4

3.

Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor colectate

Iulie

Date prelucrare

4

4.

Elaborarea primului draft al Raportului de analiză/evaluare situațională privind determinarea dizabilității și validarea acestui cu reprezentanții OPD-urilor, OSC-urilor din domeniu

Iulie

Primul draft elaborat

17

5.

Prezentarea  Raportului pentru validare în cadrul activităților cu OPD-urilor, OSC-urilor din domeniu, Consiliului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

 August

Prezentare

1

6.

Definitivarea Raportului

August

Raport definitivat

4

 

TOTAL

   

35

 

Formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor Juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce vor presta serviciile):

  • Studii universitare sau post-universitare în domeniul social, alte domenii relevante;
  • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul protecției sociale;
  • Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor de analiza situațională în domeniul dizabilității;
  • Capacități bune de analiză și documentare;
  • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: iunie-august 2023. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul de proiect AOPD

Condiții de activitate: Pentru realizarea activităților menționate mai sus AOPD va acorda suportul pentru în colectarea datelor, identificarea și participarea respondenților, înregistrarea informației.  

Durată serviciilor de consultanță - 35 zile.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV-ul care va prezenta experiență și competențele relevante sarcinilor și oferta financiară.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în lei moldovenești (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice - va prezenta suma per zi de consultanță fără TVA. Costul nu va include taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, accize, impozit pe venit, precum și va fi aplicată cota zero a TVA, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 şi art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal.

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 13 iunie 2023. Detalii la nr. de telefon: +373 79222505

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresele info@aopd.md cu tema mesajului "Oferta servicii Analiza situațională".