Anunț pentru selectarea unui consultant sau grup de consultanți pentru elaborarea unui ghid (toolkit)Anunț pentru selectarea unui consultant sau grup de consultanți pentru elaborarea unui ghid (toolkit)

Anunț pentru selectarea unui consultant sau grup de consultanți pentru elaborarea unui ghid (toolkit) pentru actorii locali, din diferite sectoare (educație, protecție socială, asistență medicală) privind identificarea, referirea și oferirea asistenței disponibile pentru copiii victime ale violenței, neglijării și exploatării.

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata preconizată de prestare a serviciilor: iunie 2023 – august 2023

CONTEXT:

Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului (CNPAC) a fost creată 1997 și înregistrat ca ONG de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 26 ianuarie 1998 (nr. de înregistrare 0248). CNPAC este o asociație non-profit, apolitică, de utilitate publică, nonguvernamentală națională care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, îndreptându-și acțiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societății în vederea stopării relelor tratamente față de copii.

În perioada mai – decembrie 2023, CNPAC în pateneriat cu Înaltulul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR), implementează proiectul Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare socială sigurăObiectivul principal al proiectului constă în creșterea capacității de identificare, orientare și asistare a copiilor victime ale violenței în rândul asistenților sociali, autorităților tutelare locale cât și a altor actori locali ce activează în 9 raioane/orașe ale țării (Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești, Glodeni). 

CNPAC și-a propus să dezvolte un ghid ușor de utilizat, ce include liste de verificare pentru evaluarea individuală a riscurilor, sfaturi despre comunicarea cu victimele abuzului, liste de verificare pentru semnele de abuz, instrucțiuni detaliate despre completarea formularelor de referire și liste ale serviciilor disponibile. Ne dorim ca acest ghid să fie accesibil și să ajungă la cei care au nevoie de el. Prin urmare, vom furniza acest ghid către organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) active în comunitățile rurale din zona de implementare a proiectului. Fiecare ONG va primi un număr corespunzător de exemplare ale ghidului, pe care le pot folosi în propriile lor activități, dar și pentru a le distribui și explica actorilor locali relevanți din comunitățile lor.

OBIECTIV:

Obiectivul activității este elaborarea unui ghid (toolkit) cu seturi de instrumente ușor de utilizat pentru actorii locali, din diferite sectoare (educație, protecție socială, asistență medicală) privind identificarea, referirea și asistența disponibilă pentru copiii victime ale violenței, neglijării și exploatării.

DESCRIEREA SARCINII:

Esența serviciilor constă în dezvoltarea unui ghid pentru actorii locali ce interacționează cu copiii victime ale abuzului (potențiale victime), inclusiv copii refugiați din Ucraina. Ghidul trebuie să conțină descrierea succintă a procedurilor de identificare și referire a cazurilor de violență, neglijare, exploatare ale copiilor, reieșind din legislația Republicii Moldova, instrumente de evaluare a riscurilor, formulare-tip, liste de servicii disponibile, etc.

Notă: ghidul urmează a fi redactat în limbile română și rusă.

TIPUL CONTRACTULUI, TERMENI DE REALIZARE A SARCINILOR ȘI PRODUSUL FINAL:

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata prestării serviciilor: iunie-august 2023

Produs final: ghid pentru actorii locali ce interacționează cu copiii victime ale abuzului, inclusiv copii refugiați din Ucraina – dezvoltat.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:  

 • Studii superioare în domeniul legal, științelor sociale, alte domenii conexe. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj;
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul protecției drepturilor copilului/drepturilor omului, asistenței psihologice a copiilor și/sau a asistenței victimelor violenței;
 • Experiență în elaborarea materialelor similare;
 • abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă.

DOSARUL CANDIDATULUI VA INCLUDE: 

 • CV-ul candidatului/ei care demonstrează calificările, competențele și  experiența relevantă; 
 • Scrisoare de intenție în care se va descrie relevanța experienței candidatului pentru realizarea sarcinilor descrise în anunț;
 • Oferta financiară (valuta: MDL);
 • Dovada elaborării produselor similare (ex: link-uri, document atașat la mesajul de aplicare);
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

CRITERII DE EVALUARE ALE DOSARELOR DEPUSE:

 • Studiile absolvite – 20 pct.;
 • Nivelul de expertiză – 40 pct.;
 • Calitatea și relevanța ofertei tehnice – 30 pct.;
 • Oferta financiară – 10 pct.

Total: 100 puncte.

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARULUI: 

Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa office@cnpac.md sau la sediul CNPAC – mun. Chișinău, str. Tricolorului 37/B, cu mențiunea „Aplicare – consultant elaborare toolkit”.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: 

 • la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
 • cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților preselectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Dosarele depuse peste termen vor fi respinse. Doar candidatul  selectat va fi notificat.

Termen limită de depunere a dosarelor: 8 iunie 2023, ora locală 18:00.  

Informații adiționale pot fi solicitate la adresa office@cnpac.md sau la nr. 079 900 963.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.