Termeni de referință. Concurs de selectare a 2 consultanți-formatori/ consultante-formatoare care vor realiza un program de abilitare privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului pentru profesioniștii/isteleTERMENI DE REFERINȚĂ

Concurs de selectare a 2 consultanți-formatori/ consultante-formatoare care vor realiza un program de abilitare privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului pentru profesioniștii/istele din sectorul educație, în vederea sprijinirii incluziunii sigure a copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Conștientizând necesitatea susținerii profesioniștilor/istelor din sectorul educație în efortul de prevenire și combatere a bullyingului, CIDDC oferă cadrelor didactice și psihologilor posibilitatea de a participa la un program de formare privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 1024/2022.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ) din Anenii Noi și Ștefan Vodă, în cadrul proiectului “Emergency response to meet the basic needs of refugees and host communities affected by the Ukraine crisis in Moldova”, implementat de CIDDC cu suportul financiar oferit de World Vision și Action Deutschland Hilft (ADH).

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul/ consultanta-facilitatoarea va avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • Elaborarea conceptului programului de formare (1 program include 4 sesiuni online și o școală de vară de 3,5 zile);
 • Livrarea programului de formare;
 • Participarea la ședințele de lucru privind organizarea programului de formare;
 • Menținerea comunicării între sesiuni cu profesioniștii/istele instruiți/te;
 • Evaluarea pre și post instruire a persoanelor instruite;
 • Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării programului de formare, conform modelului oferit de CIDDC;
 • Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.
 1. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizate în perioada iunie 2023 - noiembrie 2023.

Consultantul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre aplicant/ofertant: nume/ prenume, telefon, e-mail, documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută (din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport).

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI
 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;
 • Cunoașterea cadrului legal de prevenire și protecție a copilului, inclusiv bullying;
 • Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Cunoștințe și experiență în domeniul prevenirii și protecției copilului față de violență, inclusiv bullying;
 • Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent).
 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu.
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
  Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație.
 • Oferta financiară.

Selecția consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii/oarele selectați/te vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului-limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

30%

Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

10%

Oferta financiară

20%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de e-mail ciddc@yahoo.com cu mențiunea „Consultant-formator privind aplicarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullyingului” până la data de 31 mai 2023, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul-limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa adrianabordeniuc@gmail.com.

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.