Anunț de selectare a formatorului în domeniul implicării participative la repartizarea bugetului în cadrul Proiectului „Femeie motivată și instruită azi – femeie activă și de succes mâine”



Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna” anunță selectarea formatorului în domeniul implicării participative la repartizarea bugetului pentru a desfășura sesiuni de instruire cu 2 grupuri a câte 20 femei beneficiare  ale proiectului „Femeie motivată și instruită azi – femeie activă și de succes mâine” în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Scopul acestui proiect este crearea la nivelul raionului Strășeni a unui grup de inițiativă din 40 femei social vulnerabile pentru a solicita transparență de la APL și a se implica activ în consultările publice ale deciziilor luate de APL. Pe lângă aceasta, proiectul are următoare obiective specifice:

OS1. Contribuirea la redobândirea încrederii în sine a 40 femei social vulnerabile din raionul Strășeni prin informarea lor că se pot angaja și  întreține

OS2. Informarea acestor femei cu privire la transparență decizională și  implicare participativă la procesul de luare a deciziilor

OS3. Crearea grupului de inițiativă și implicarea femeilor în proces decizional – solicitare transparență, înaintare demersuri ce reflectă problemele de bază ale  cetățenilor din localități (drumuri calitative, apă, canalizare, gazificare etc.), participare la ședințele Consiliilor Locale și Consiliului Raional și la consultările publice.

Proiectul este implementat între lunile aprilie și septembrie ale anului 2023.

Numărul de zile alocat per expert per instruire este de 0,5 zile (total: 0,5 zile * 2 instruiri = 1 zi)

Cerințele minime pentru formatori:

  • - Studii și/ sau experiență profesională relevantă atât în formare (instruire) cât și în subiectul instruirii.
  • - Experiență de desfășurare a instruirilor cu femei vulnerabile

Pentru a aplica, expediați CV-ul și oferta de preț (suma netă per o jumătate de zi de instruire) la următoarele adrese de email: aliantapentrudolna@gmail.com, jalbadianna@gmail.com, cu titlul mesajului Numele, prenumele: formator în implicare participativă la repartizarea bugetului). Pentru orice întrebări de clarificare o puteți contacta telefonic pe Doamna Elena Crîșmari, Președinta Asociației Obștești „Alianța pentru Dolna” (tel.: 069416015)

În CV Vă rugăm să evidențiați experiența relevantă pentru acest concurs.

Data-limită de aplicare:  22 mai 2023, orele 17:00.

Articol adaugat de: Diana Jalba